Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 200.000 ευρώ ενέκρινε ομόφωνα το Δ.Σ της κρατικής Α.Ε. Διώρυγας Κορίνθου. Η πρόταση εγκρίθηκε με βάση τις προβλέψεις τής διοίκησης για κέρδη το 2013, ύψους 1 εκατ. ευρώ. Το 2012 τα κέρδη από τη χρήση της διώρυγας ανήλθαν στα 200.000.