Καλωσορίσατε στο @P e l l a - Το επώνυμο blog της Πέλλας
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα προκήρυξη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα προκήρυξη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2021

Η ΕΠΟ για το μέλλον της Γ’ Εθνικής…

Την Παρασκευή 25/6 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ κατά την οποία υπήρξε και είδηση σχετικά με το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής για τη νέα σεζόν και όχι μόνο.

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021

Εφ.Α. Πέλλας: Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/210051/11-05-2021 προκήρυξης πρόσληψης για τις θέσεις των ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου

Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/210051/11-05-2021 προκήρυξης πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Συντήρηση και ανάδειξη της παλαίστρας και της κολυμβητικής δεξαμενής του ανακτόρου της Αρχαίας Πέλλας» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της Πράξης «Συντήρηση και ανάδειξη της παλαίστρας και της κολυμβητικής δεξαμενής του ανακτόρου της Αρχαίας Πέλλας» με MIS 5063617.

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 400 ατόμων για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

Προκηρύχθηκε από την Ελληνική Αστυνομία ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 400 ειδικών φρουρών για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ) με τη δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον 600 ατόμων από λίστα επιλαχόντων, αν και όταν παραστεί ανάγκη, εντός εννέα μηνών από την πρόσληψη των αρχικώς επιτυχόντων.

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021

Εφ.Α. Πέλλας: Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ

Η Εφ.Α. Πέλλας προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού (μία θέση ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Συντήρηση και ανάδειξη της παλαίστρας και της κολυμβητικής δεξαμενής του ανακτόρου της Αρχαίας Πέλλας» της Πράξης «Συντήρηση και ανάδειξη της παλαίστρας και της κολυμβητικής δεξαμενής του ανακτόρου της Αρχαίας Πέλλας» που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020

Εφ.Α. Πέλλας: Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων

Η Εφ.Α. Πέλλας προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Συντήρηση και ανάδειξη της παλαίστρας και της κολυμβητικής δεξαμενής του ανακτόρου της Αρχαίας Πέλλας» της Πράξης «Συντήρηση και ανάδειξη της παλαίστρας και της κολυμβητικής δεξαμενής του ανακτόρου της Αρχαίας Πέλλας» που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020

Προκήρυξη για την επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης

Ο Δήμαρχος Πέλλας
έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 77 του ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του ν.3966/2011 και το άρθρο 7 του ν.4623/19
2, Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. αριθ.1/661/07.01.2020
3. Την υπ’ αριθ. 5/21-01-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας για τον καθορισμό του περιεχομένου της προκήρυξης
Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Εφ.Α. Πέλλας: Πίνακας αποτελεσμάτων της προκήρυξης πρόσληψης ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ της 780/1-3-2018 ανακοίνωσης

Πίνακας αποτελεσμάτων της προκήρυξης πρόσληψης ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για το υποέργο 4 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου «Αποχέτευση οικισμών Γαλατάδων και Καρυώτισσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου Δήμου Πέλλας της 780/1-3-2018 ανακοίνωσης. Επιτυχόντες, διοριστέοι, επιλαχόντες και απορριπτέοι.

Εφ.Α. Πέλλας: Πίνακας αποτελεσμάτων της προκήρυξης πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Πίνακας αποτελεσμάτων της προκήρυξης πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για το υποέργο «Αποκατάσταση, Συντήρηση και Ανάδειξη Κτηρίου Ι και Μνημειακής Εισόδου του Ανακτόρου της Αρχαίας Πέλλας. Εργασίες Διαμόρφωσης Νέας Εισόδου στην Ανατολική Πλευρά του Λόφου του Ανακτόρου και Πορείας Επισκεπτών» της 779/13-2018 ανακοίνωσης. Επιτυχόντες, διοριστέοι, επιλαχόντες και απορριπτέοι.

Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

ΑΣΕΠ-8.166 μόνιμοι δήμων: Στο ΦΕΚ η προκήρυξη - Ξεκινούν 20/2 οι αιτήσεις

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την προκήρυξη 3Κ/2018  για την «πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών)», όπως είχε προαναγγείλει η aftodioikisi.gr.

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Έτοιμη η προκήρυξη για 200 μονίμους στο υπ. Πολιτισμού

Το αίτημα εστάλη στο ΑΣΕΠ στις 22 Δεκεμβρίου - Δείτε ποιους αφορά - Εντός του Φεβρουαρίου ο νέος διαγωνισμός.
Στο αρμόδιο τμήμα του ΑΣΕΠ, (στον 3ο όροφο), βρίσκεται από τις 22 Δεκεμβρίου -σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του workenter- η προκήρυξη του υπουργείου Πολιτισμού για την πρόσληψη 200 μονίμων υπαλλήλων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

ΑΣΕΠ: Εκδίδεται η προκήρυξη για 200 μόνιμες προσλήψεις φυλάκων στο ΥΠΠΟ

Έτοιμη προς έκδοση είναι η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 200 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Εφ.Α. Πέλλας: Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων της 3067/17-11-2017 ανακοίνωσης

Πίνακας αποτελεσμάτων προκήρυξης πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το 5ο υποέργο Αρχαιολογικές Εργασίες κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Πέλλας - Νέας Πέλλας» του έργου «Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Πέλλας – Νέας Πέλλας» της 3067/17-11-2017 ανακοίνωσης.

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Προσλήψεις στην καθαριότητα: Πόσα μόρια δικαιούνται οι συμβασιούχοι

Στην αναμονή για την έκδοση των προκηρύξεων για τις προσλήψεις στις υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ βρίσκεται η συντριπτική πλειονότητα των συμβασιούχων εργατών των δήμων της χώρας.
Με τις προκηρύξεις που πρόκειται να εκδοθούν για περίπου 7.000 θέσεις, όπως σας έχει ενημερώσει πρώτη η aftodioikisi.gr, με τα μεγέθη των προσλήψεων να επιβεβαιώνονται πρόσφατα από τον υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, θα στελεχωθούν οι δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνο με μόνιμο προσωπικό με τέτοια μαζικότητα, μέσω ΑΣΕΠ. 

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Διόρθωση στην προκήρυξη για τις προσλήψεις στο Λιμενικό - Νέο ΦΕΚ

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε σήμερα η ορθή προκήρυξη για τις προσλήψεις στο Λιμενικό, καθώς όπως επισημαίνει το Εθνικό Τυπογραφείο είχε προηγηθεί εσφαλμένο έγγραφο από τον φορέα αποστολής. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την τελική προκήρυξη.

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Τροποποίηση της Προκήρυξης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2017-2018

Ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Κυπέλλου και έγκριση του ΔΣ της ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ, αφού ελήφθη υπ’ όψιν ο αριθμός συμμετεχουσών ομάδων στην διοργάνωση Κυπέλλου δικαιοδοσίας ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ περιόδου 2017/2018, τροποποιείται η παρ. 3 (ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ) δικαιοδοσίας ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ, το Κεφάλαιο 1ος Γύρος, άρθ. 3, 1ος Γύρος και ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΜΙΛΩΝ, ως εξής: