Καλωσορίσατε στο @P e l l a - Το επώνυμο blog της Πέλλας

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021

Εφ.Α. Πέλλας: Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/210051/11-05-2021 προκήρυξης πρόσληψης για τις θέσεις των ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου

Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/210051/11-05-2021 προκήρυξης πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Συντήρηση και ανάδειξη της παλαίστρας και της κολυμβητικής δεξαμενής του ανακτόρου της Αρχαίας Πέλλας» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο πλαίσιο της Πράξης «Συντήρηση και ανάδειξη της παλαίστρας και της κολυμβητικής δεξαμενής του ανακτόρου της Αρχαίας Πέλλας» με MIS 5063617.
Η Εφ.Α. Πέλλας αποφάσισε τη μερική ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/21005/11-05-2021 προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ως προς τις δύο θέσεις της ειδικότητας των ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου, καθώς, εκ παραδρομής,παραλείφθηκαν, για αυτήν την ειδικότητα, τα κριτήρια βαθμολόγησης του διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης ή δεύτερου τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη και της γνώσης ξένης γλώσσας.
Οι θέσεις των ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου θα προκηρυχθούν προσεχώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: