Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024

Υπενθύμιση | Μέχρι 15-6-2024 η λήξη εγγραφών των ερασιτεχνικών σωματείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Σωματείων της Γ.Γ.Α.

Υποβολή αιτήσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Σωματείων της Γ.Γ.Α. για το έτος 2024 μέχρι 15-06-2024
Παρακαλούμε να υποβάλετε αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του σωματείου σας, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Σωματείων για το έτος 2024 (πλατφόρμα e-kouros) το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου 2024. Ο έλεγχος από τη Γ.Γ.Α. θα ολοκληρωθεί την 31-07-2024. Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις/συμπληρώσεις, έχετε το δικαίωμα να επανυποβάλετε στοιχεία μέχρι έξι (6) φορές, το αργότερο μέχρι 30 Οκτωβρίου 2024 (σχετικό Φ.Ε.Κ. (Β’ 2191, 10/04/2024) FEK-2024-Tefxos-B-02191-downloaded-11_04_2024.pdf (minsports.gov.gr)
Επισημαίνεται ότι σωματείο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο 2023, θεωρείται εγγεγραμμένο και στο Μητρώο 2024, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΜΕΧΡΙ 15-06-2024 αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του.
Τα νέα σωματεία (μη συμπλήρωση 2 ετών από την εγγραφή τους στην Ε.Π.Ο. και την Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ) που δεν έχουν προβεί ακόμη στην απόκτηση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από τη Γ.Γ.Α. για το άθλημα του ποδοσφαίρου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ για τη σχετική ενημέρωσή τους.
Τα σωματεία για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet στη διεύθυνση https://somateia.minsports.gov.gr/login και ακολουθούν τα στοιχεία που εμφανίζονται (πλατφόρμα e-kouros).
Τονίζεται ότι τα στοιχεία που θα δηλωθούν στην πλατφόρμα (Δ.Σ., τηλέφωνα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις) θα πρέπει να συνάδουν με αυτά που τηρούνται στην Ε.Π.Σ. Πέλλας και Ε.Π.Ο. (Μητρώο Αθλητικών Φορέων) και αναρτούνται από την Ε.Π.Σ. Πέλλας στο Μ.Α.Φ.
Συστήνεται στα Σωματεία εφόσον έχουν συγκροτήσει νέα Δ.Σ., να αποστείλουν στην ΕΠΣ, τα σχετικά πρακτικά (Γ.Σ. ή και Δ.Σ.)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: