Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

Από την Παρασκευή η προμήθεια στο ταμείο για πληρωμή φόρων

Από την ερχόμενη Παρασκευή τίθεται σε ισχύ η καταβολή προμήθειας υπέρ των τραπεζών για όσους προσέρχονται στα ταμεία, ώστε να πληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Την επιβάρυνση με προμήθεια για την πληρωμή φόρων στα ταμεία της Τράπεζας θέτει σε  ισχύ από αυτήν την Παρασκευή η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή.
Ειδικότερα με την απόφαση ορίζεται ότι όσοι αποφασίσουν να εξοφλούν τους φόρους τους στα ταμεία των τραπεζών ή τα ΕΛΤΑ θα επιβαρύνονται με την προμήθεια που θα χρεώνει κάθε τράπεζα για τέτοιου είδους συναλλαγές με τις οποίες μέχρι τώρα επιβαρύνονταν η ΑΑΔΕ.
Ορίζεται επίσης το πλαφόν προμήθειας που θα βαρύνει την ΑΑΔΕ σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών πληρωμών ως εξής:
α) 0,075 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω εναλλακτικών δικτύων (Internet Banking, Phone Banking, ATM, APS και πληρωμές μέσω ηλεκτρονικού αρχείου).
β) 0,145 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή ΕΝΦΙΑ και ΦΕΦΠ (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) μη ρυθμισμένων, μέσω καταστήματος με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, των φυσικών προσώπων που τη στιγμή της συναλλαγής ανήκουν σε κάποια από τις κάτωθι συγκεκριμένες ομάδες:
i) Φορολογούμενους άνω των 70 ετών
ii) Φορολογούμενους σε δικαστική συμπαράσταση
iii) Φορολογούμενους οι οποίοι παρουσιάζουν βαριές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω
iv) Φορολογούμενους κατοίκους μη τουριστικών περιοχών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων ή κάτοικοι μη τουριστικών νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή ή από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή
Η πιστοποίηση του υπόχρεου φορολογούμενου ως φυσικού προσώπου ανήκον σε κάποια από τις ανωτέρω συγκεκριμένες ομάδες θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής (web service) της ΑΑΔΕ τη στιγμή της συναλλαγής.
Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας του φορέα είσπραξης με το web service της Α.Α.Δ.Ε. κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, το κόστος της συναλλαγής θα βαρύνει την Α.Α.Δ.Ε. γ) 0,145 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., για πληρωμή μέσω καταστήματος κατά την απόδοση παρακρατηθέντων ποσών στο Ελληνικό δημόσιο βάσει ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής. δ) 0,29 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α, σε ότι αφορά τις συναλλαγές με χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων ή/και χρεωστικών καρτών, μέσω TAXISNET ή μέσω της λειτουργίας του δικτύου συσκευών EFT/POS στις Δ.Ο.Υ. και στα τελωνεία.
Ποινές και στις Τράπεζες για καθυστέρηση Στην απόφαση επιχειρείται να λυθεί και το πρόβλημα καθυστέρησης της απόδοσης των φόρων που εισπράττονται από τις τράπεζες με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ο φορολογούμενος με προσαυξήσεις και πρόστιμα.
Συγκεκριμένα τονίζεται ότι οι φορείς είσπραξης που καθυστερούν την απόδοση των εισπραχθέντων ποσών στο ελληνικό δημόσιο, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας σύμφωνα με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του δημοσίου τρίμηνης διάρκειας. Το ανωτέρω ποσό θα παρακρατείται από το μηνιαίο τιμολόγιο πληρωμής κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από τη Διεύθυνση Εισπράξεων ή τη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών – Κεντρικός Διαχειριστής.
Οι φορείς είσπραξης που δεν αποστέλλουν στο δημόσιο πληρωμές που έχουν λάβει από τους υπόχρεους φορολογούμενους εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, ευθύνονται προς αποζημίωση έναντι των υπόχρεων φορολογούμενων για τις συνέπειες της εκπρόθεσμης απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών.

Τάσος Δασόπουλος
Πηγή φωτογραφίας: sooc
Πηγή: News247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: