Το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει σχεδόν τον μισό πλούτο του πλανήτη, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της εταιρείας χρηματοοικονομικών συμβούλων Boston Consulting Group.