Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

Τρέχουν οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων για την άμεση εκδίκαση των υποθέσεών τους – Όσοι δεν υποβάλουν αιτήματα, παραδίδονται σε τράπεζες-funds

Τρέχουν οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων για την άμεση εκδίκαση των υποθέσεών τους – Όσοι δεν υποβάλουν αιτήματα, παραδίδονται σε τράπεζες-funds
Τα στοιχεία των δανειοληπτών του ν. Κατσέλη που θα δίνονται σε τράπεζες και funds προσδιορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση, ενώ οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων άμεσης εκδίκασης των υποθέσεων ξεκινούν να τρέχουν.
Ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ένταξης στον ν. Κατσέλη, οι δανειολήπτες υποχρεούνται, αρχής γενομένης, μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2021 και μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2021 να υποβάλουν αίτημα άμεσης εκδίκασης της υπόθεσής τους.
Πρόκειται για όσους δανειολήπτες έχουν κερδίσει τα ασφαλιστικά μέτρα του ν. Κατσέλη και περιμένουν την οριστική εκδίκαση της υπόθεσής τους, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί έως και το έτος 2032.
Ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ένταξης στον ν. Κατσέλη, οι δανειολήπτες υποχρεούνται, αρχής γενομένης, μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2021 και μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2021 να υποβάλουν αίτημα άμεσης εκδίκασης της υπόθεσής τους.
Με την υποβολή της αίτησης παραιτούνται υποχρεωτικά από φορολογικό και τραπεζικό απόρρητο και τα προσωπικά και περιουσιακά τους στοιχεία δίδονται στις τράπεζες.
Όσοι δεν υποβάλλουν αίτημα επαναπροσδιορισμού εντός της οριζόμενης προθεσμίας, αυτομάτως τίθενται εκτός της διαδικασίας και καταργούνται οι προσωρινές διαταγές, με τις οποίες απολάμβαναν ασυλία έναντι των πιστωτών. Ο γραμματέας του δικαστηρίου θα χορηγεί σχετική βεβαίωση στην τράπεζα, η οποία πλέον θα μπορεί να λαμβάνει όλα τα αναγκαστικά μέτρα εναντίον του οφειλέτη, ο οποίος χάνει κάθε προσωρινή προστασία.
Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις
Η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται για αίτηση ρύθμισης οφειλής που κατατέθηκε:
 • μέχρι και την 31η.12.2014, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.1.2021,
 • από την 1η.1.2015 ως και τις 30.6.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.1.2021,
 • από την 1η.7.2015 ως και την 31η.12.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.2.2021,
 • από την 1η.1.2016 ως και τις 30.6.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 28.2.2021,
 • από την 1η.7.2016 ως και την 31η.12.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.3.2021,
 • από την 1η.1.2017 ως και τις 30.6.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.3.2021,
 • από την 1η.7.2017 ως και την 31η.12.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.4.2021,
 • από την 1η.1.2018 ως και τις 30.6.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 30.4.2021,
 • από την 1η.7.2018 ως και την 31η.12.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.5.2021,
 • από την 1η.1.2019 και μετά, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.5.2021.
Για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται, μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από την 1η.12.2020 ως και την 30ή.6.2021. Μέσα στην προθεσμία της παρούσας κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις, που ματαιώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021.
Τα στοιχεία που θα δίδονται στις τράπεζες
Η κοινή υπουργική απόφαση (. 136042 ΕΞ 2020/ ΦΕΚ 5278/30.11.2020)  των υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα και Επικρατείας Κυριάκου Πιερρακάκη, προβλέπει επίσης ότι με την οριστικοποίηση της αίτησης αποστέλλεται ειδοποίηση προς τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και τις βάσεις δεδομένων των τραπεζών και των funds, για την άντληση των διαθέσιμων στοιχείων για τους αιτούντες, που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της αίτησης. Ειδικότερα, από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης (Taxisnet) αντλούνται τα κάτωθι στοιχεία:
 • Τελευταία υποβληθείσα δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1).
 • Tελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος και
 • Τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
Σημειώνεται ότι τα εν λόγω στοιχεία αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν παρέλθει αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων εκ του νόμου προθεσμιών υποβολής, η αυτόματη άντληση των εγγράφων εκκινείται από την τελευταία έκδοση για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.
Επίσης, από τις βάσεις δεδομένων των τραπεζών/Ε.Δ.Α.Δ.Π. αντλούνται τα κάτωθι στοιχεία:
 • οφειλές, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων των λοιπών ενεχομένων στην οφειλή,
 • στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και
 • κινητά περιουσιακά στοιχεία (τραπεζικές καταθέσεις, εμβάσματα, επενδυτικά προϊόντα και χαρτοφυλάκιο μετοχών), καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους.
Το Σύστημα αποθηκεύει τα ανωτέρω στοιχεία και τα εμφανίζει στην αίτηση σε αντίστοιχες καρτέλες. Ειδικότερα:
Καρτέλα «Φορολογικά Στοιχεία Αιτούντων» - Ενότητα «Ακίνητη Περιουσία», η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία: 
1. ΑΦΜ 
2. Φορολογικό Έτος 
3. ΑΤΑΚ 
4. Διεύθυνση ακινήτου 
4.1. Νομός. 
4.2. Περιοχή. 
4.3. Διεύθυνση 
4.4. Τ.Κ. 
4.5. Χώρα 
5. Ένδειξη ΑΠΑΑ 
6. Κατηγορία ακινήτου 
7. Όροφος 
8. Κτίσμα 
8.1. Επιφάνεια 
8.1.1. Κύριοι χώροι 
8.1.2. Βοηθητικοί χώροι 
8.2. Είδος δικαιώματος 
8.3. Ποσοστό συνιδιοκτησίας 
8.4. Έτος γέννησης επικαρπωτή 
9. Οικόπεδο 
9.1. Επιφάνεια 
9.2. Επιφάνεια κτίσματος 
9.3. Είδος δικαιώματος 
9.4. Ποσοστό συνιδιοκτησίας 
9.5. Έτος γέννησης επικαρπωτή 
10. Φορολογητέα αξία 
11. Δήλωση κύριας κατοικίας («Ναι»/«Όχι»)
 
Πηγή: sofokleousin.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: