Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

ΣΟΧ 1/2024 - Ανάρτηση οριστικών πινάκων μοριοδότησης για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023 - 2024

Από τον 1ο πίνακα που ακολουθεί θα προσληφθούν οι 14 ΠΦΑ που είχαν ανεργία ως βασικό προσόν για την μοριοδότησή τους και με υπολογιζόμενη την εμπειρία τους στα προγράμματα ΠΑγΟ και από τον 2ο πίνακα για ποσοστό 20% των θέσεων αυτών δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας και θα προσληφθούν 4 ΠΦΑ.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: