Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

Παράταση στις αιτήσεις για την αντιστοίχιση-αντικατάσταση των επαγγελματικών αδειών

Ενημερώνουμε τους κατόχους άδειας υδραυλικού, χειριστή μηχανημάτων έργου (κλαρκ, φορτωτή, κ.λπ.), τεχνίτη ή εγκαταστάτη αερίων καυσίμων, ηλεκτροσυγκολλητή, οξυγονοκολλητή, θερμαστή, πρακτικού μηχανικού και εργοδηγού μηχανολόγου, που δεν έχουν καταθέσει μέχρι τώρα αίτηση, ότι σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.2 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) δόθηκε παράταση για την αντιστοίχιση-αντικατάσταση των αδειών τους σύμφωνα με τα Π.Δ. 112/2012, 113/2012,114/2012 και 115/2012 μέχρι 31/12/2018.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας.
Μ.Ε.Π.
Ο Αναπλ. Προϊστ. Δ/νσης
Πατσιάς Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: