Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Οι γυναίκες μπορούνε να διεκδικήσουν αυτό που τις αξίζει

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο χώρος στον οποίο αναδεικνύεται έμπρακτα η ισότητα των δύο φύλων και η γυναικεία συμμετοχή στα πεπραγμένα του τόπου κρίνεται επιτακτική και αναγκαία.
Η γυναίκα του σήμερα λόγω των πολλαπλών ρόλων και των ερεθισμάτων της μπορεί να συνταιριάζει δράσεις, συμπεριφορές, πολιτικές, στοιχεία που την καθιστούν ικανή να ενισχύσει αποφασιστικά την κοινωνία.
Είναι αναγκαία η παρουσία της θηλυκής ποιότητας στην άσκηση της διοίκησης.
Η γυναικεία αντίληψη για την επίλυση ενός προβλήματος είναι η κοινή συνισταμένη όλων των απόψεων, όλων των αποχρώσεων.
Οι γυναίκες μπορούνε να διεκδικήσουν αυτό που τις αξίζει. Να μη ζητάνε προσφορές "μέσω ποσόστωσης" για να εκλεγούν. Να διεκδικούν επί ίσοις όροις τη συμμετοχή τους στα κοινά, ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση παρά τις αντιξοότητες και το γεγονός ότι είναι επιβαρυμένες με διπλούς και τριπλούς ρόλους (εργαζομένη-μητέρα-φροντίδα γονέων) που αφαιρούν προϋποθέσεις που θα έδιναν ίσες ευκαιρίες.
Έχουνε τη δυνατότητα και πρέπει συνδυάζοντας τη γνώση και την ευαισθησία να συμβάλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επίλυση πολλών προβλημάτων, στη διαμόρφωση της πολιτικής και στη λήψη των αποφάσεων.
Άλλωστε η ολοκλήρωση μιας κοινωνίας έχει ως προαπαιτούμενο τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών, την πολιτισμική αναβάθμιση και τη δημοκρατική συμμετοχή.

Προοδευτική Πρωτοβουλία Πολιτών Πέλλας

Δεν υπάρχουν σχόλια: