Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

Τροποποιήσεις στις αρμοδιότητες αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων από Δήμους & Περιφέρειες (νομοσχέδιο)

Στο αθλητικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού που κατετέθη στη Βουλή την Παρασκευή 22/2/2019,  το Υπουργείο Εσωτερικών φέρνει τροποποιήσεις σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Περιφερειών περί αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Μερικές από τις τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθες:
1.Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή Δήμου συνιστάται Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας με τοπική αρμοδιότητα στα όρια της αντίστοιχης Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή Δήμου, η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη και αποτελείται από:»
2. Η περ.α΄ της παρ.1 αντικαθίσταται ως εξής:«α) έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μηχανικών και, κατά προτίμηση, με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου, ως Πρόεδρο».
3.Η περ.β΄ της παρ.1 αντικαθίσταται ως εξής:«β) έναν ιατρό που υπηρετεί σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας ή υπάλληλο κλάδου ΠΕ ιατρών, κατά προτίμηση με αθλητιατρική εμπειρία».
4. Το ένατο εδάφιο της παρ.1 αντικαθίσταται ως εξής:«Αν δεν είναι δυνατή η στελέχωση της Επιτροπής με υπάλληλο της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μηχανικών, καθώς και με ιατρό που υπηρετεί σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας ή υπάλληλο κλάδου ΠΕ ιατρών της οικείας Περιφέρειας, στην Επιτροπή μετέχει ιδιώτης μηχανικός και ιατρός».
5. Η περ.α’ της παρ.2 αντικαθίσταται ως εξής: « α) Ελέγχει τις πάσης φύσεως αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες τελούνται προπονήσεις ή αθλητικές συναντήσεις των ομάδων Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ, όσον αφορά στη διαπίστωση της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουμένων και θεατών. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε και εντός 5 ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στον αρμόδιο Περιφερειάρχη έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό όρους ή τη μη χορήγηση της άδειας λειτουργίας»
6. Στην περ.γ’ της παρ.2 οι λέξεις «τη στατική αντοχή των κερκίδων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «την κατάσταση των κερκίδων μακροσκοπικά».
7. Στο τέλος της παρ.4 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ισχύουν επίσης αναλογικά και για τους μηχανικούς που ελέγχουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις των ομάδων Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1».
Όλες οι αλλαγές στις σελίδες 119-123 του νομοσχεδίου ΕΔΩ

Πηγή: aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: