Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2021 του Δήμου Πέλλας για την πρόσληψη 1 (ενός) χειριστή μηχανημάτων έργου (καλαθοφόρου οχήματος) για 8μηνες

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2021 του Δήμου Πέλλας για την πρόσληψη 1 (ενός) χειριστή μηχ/των έργου (καλαθοφόρου οχήματος) για 8μηνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: