Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

«Σφαλιάρα» στον Τσιάρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών

Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών για τον αποκλεισμό των εκπροσώπων των δικαστικών λειτουργών από την σύνταξη Νομοσχεδίων που τους αφορούν.
Συγκεκριμένα η ελληνική Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) ζήτησε την στήριξη του ευρωπαϊκού οργάνου καθώς με κοινό αίτημα που απέστειλαν στις 25 Ιανουαρίου οι Δικαστικές Ενώσεις ζήτησαν να συμμετάσχουν στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τον νέο Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ΚΟΔΚΔΛ), τον οποίο εμφανίζεται να προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Αυτή η σοβαρή αλλαγή του καταστατικού χάρτη και του τρόπου λειτουργίας της Δικαιοσύνης στη χώρα μας προωθήθηκε δίχως το υπουργείο να συμβουλευθεί τους δικαστικούς λειτουργούς και φυσικά χωρίς να έχει καμία πρόθεση να συμπεριλάβει τις ενώσεις τους στο διάλογο.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών, απέστειλε επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα με την οποία δικαιώνει τη θέση της ΕΔΕ, αναφορικά με το ζήτημα της μη συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του εν λόγω υπουργείου.
Η ΕΔΕ κατά το πρόσφατο παρελθόν έχει εκφράσει την αντίθεσή της στη θέση του υπουργείου Δικαιοσύνης ότι δεν προτίθεται να συγκροτήσει νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τις αλλαγές στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, καθώς θα ενεργοποιήσει παλαιότερο νομοσχέδιο για το εν λόγω θέμα.
Συγκεκριμένα η ΕΔΕ αναφέρει σε ανακοίνωση της: «Μετά την διαπίστωση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν προτίθεται να συγκροτήσει Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τις αλλαγές στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, ούτε να λάβει υπόψη του τις θέσεις των Δικαστικών Ενώσεων επί των σχεδιαζόμενων αλλαγών, κατά την πάγια τακτική του τελευταίου έτους [...] αποστείλαμε ενημερωτική επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών και ζητήσαμε την παρέμβασή της προς τις ελληνικές Αρχές. [...] Χθες μας κοινοποιήθηκε επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών απευθυνόμενη στον Υπουργό Δικαιοσύνης, η οποία δικαιώνει απόλυτα τις θέσεις της Ένωσής μας και την οποία δημοσιοποιούμε παρακάτω.»
Ολόκληρη η επιστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών:
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Ελλάδας
Κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΣΕ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ
Προς την Αυτού Εξοχότητα,
Απευθύνομαι σε εσάς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών («EAJ»), η οποία έχει ως μέλη της Ενώσεις Δικαστών σε 44 ευρωπαϊκά κράτη, θεμελιώδης δε σκοπός της είναι η προάσπιση της δικαστικής ανεξαρτησίας και του κράτους δικαίου.
Η Ένωσή μας πληροφορήθηκε πως η Ελληνική Κυβέρνηση, που εκπροσωπείται στην περίπτωση αυτή από εσάς ως Υπουργό Δικαιοσύνης, προτίθεται να προωθήσει νομοθετικές μεταβολές που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι νομοθετικές μεταβολές θα περιλαμβάνουν ζητήματα που σχετίζονται με την προαγωγή, την αξιολόγηση και τον πειθαρχικό έλεγχο των δικαστών και εισαγγελέων.
Περαιτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών ενημερώθηκε πως σκοπεύετε να προχωρήσετε σε τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας σύντομα, χωρίς να δώσετε στις ενώσεις δικαστών και εισαγγελέων στη χώρα σας τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις απόψεις τους επίσημα κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, με τη δημιουργία νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών εκφράζει τη μεγάλη της ανησυχία για τις προθέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης. Κάθε νομοπαρασκευαστική διαδικασία που αφορά την κατάσταση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, χωρίς να περιλαμβάνει τις επαγγελματικές τους ενώσεις θα εγκαθίδρυε ένα ρήγμα στις διεθνείς αξίες που έχουν αναγνωρισθεί ως κοινό ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Για παράδειγμα, θα σας αναφέρουμε μερικούς από τους πιο βασικούς διεθνείς κανόνες:
CCJE Γνωμοδότηση No 24 (6 Νοεμβρίου 2020) παράγραφος 41:
Το CCJE (Συμβουλευτικό Συμβούλιο Ευρωπαίων Δικαστών) επιδοκιμάζει τη συμμετοχή των ενώσεων δικαστών στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία επεξεργασίας νομοσχεδίων που αφορούν τον τομέα της δικαιοσύνης, τα οποία προωθούνται από την εκτελεστική εξουσία. Όταν συστήνονται νομοπαρασκευαστικές επιτροπές ή ομάδες με παρόμοιο σκοπό, πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι των δικαστικών ενώσεων. Γενικότερα, η γνώμη των ενώσεων δικαστών πρέπει να ζητείται και να λαμβάνεται υπόψη από την εκτελεστική εξουσία σε όλα τα στάδια που αφορούν μεταρρυθμίσεις στην κατάσταση των δικαστικών λειτουργών, τις οικονομικές τους απολαβές, τις συνθήκες εργασίας και τη θέση τους.
OSCE /Επιτροπή Βενετίας /Συμβούλιο της Ευρώπης/Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ελευθερία της Ένωσης (2015) παράγραφοι 183 και 184:
183: Σε μία συμμετοχική δημοκρατία, με ανοιχτή και διαφανή νομοπαρασκευαστική διαδικασία, οι ενώσεις πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της νομοθεσίας σε όλα τα στάδια, σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
184: Αυτή η συμμετοχή πρέπει να διευκολύνεται με τη δημιουργία μηχανισμών που θα επιτρέπουν στις ενώσεις να περιλαμβάνονται στον διάλογο και να ζητείται η γνώμη τους από την εκτελεστική εξουσία σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης.
Το CCJE αναφέρεται σε αυτούς τους κανόνες στην Απόφασή του με αριθμό 23, παρ. 48.
Περαιτέρω, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα συμπεράσματα που περιέχονται στην Έκθεση για το Κράτος Δικαίου που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2020:
Η βελτίωση της περιεκτικότητας και της ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας είναι σημαντική για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (σελ. 22).
Υπερβολική χρήση εσπευσμένης και επείγουσας νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας δύναται να εγείρει αμφιβολίες ως προς την τήρηση της αρχής του κράτους δικαίου (ως ανωτέρω).
Η υιοθέτηση νομοθετικών διατάξεων που βασίζονται σε πρωτοβουλίες, ληφθείσες απευθείας από μέλη του Κοινοβουλίου, χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και χωρίς να έχει ακολουθηθεί η συνήθης νομοπαρασκευαστική διαδικασία αποτελεί επίσης κίνδυνο για τον σεβασμό της αρχής του κράτους δικαίου (σελ. 22-23).
Το Κράτος Δικαίου είναι θεμελιώδης ιδρυτική αρχή της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (αρθ. 2 της Συνθήκης). Επομένως, όταν προωθούνται νομοθετικές μεταβολές που αφορούν ουσιώδη ζητήματα της κατάστασης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών – όπως η προαγωγή, η αξιολόγηση και ο πειθαρχικός έλεγχος -, θεωρούμε ότι αποτελεί νομική υποχρέωση κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπεριλάβει επισήμως τις δικαστικές ενώσεις στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Η μη συμμόρφωση ενός κράτους μέλους με αυτές τις βασικές αρχές είναι δυνατό να θεωρηθεί ως παραβίαση της αρχής του Κράτους Δικαίου. Πολύ περισσότερο όταν οι νομοθετικές μεταβολές, που αφορούν την προαγωγή και αξιολόγηση των δικαστικών λειτουργών και ιδίως τον πειθαρχικό τους έλεγχο, δύνανται να αποτελέσουν απειλή για τη δικαστική ανεξαρτησία.
Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών, ζητώ από την Ελληνική Κυβέρνηση να διασφαλίσει αποτελεσματικά και άμεσα ότι οι ενώσεις δικαστών και εισαγγελέων στην Ελλάδα συμμετέχουν χωρίς εξαιρέσεις σε κάθε νομοπαρασκευαστική διαδικασία που λαμβάνει χώρα ενόψει νομοθετικών μεταβολών που αφορούν το δικαστικό σώμα και ειδικά την επαγγελματική κατάσταση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.
Με εκτίμηση
Jose Manuel Igreja Matos
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών
Η πρωτότυπη επιστολή στα αγγλικά βρίσκεται εδώ
Ξανθόπουλος: Καταδίκη-κόλαφος της κυβέρνησης Μητσοτάκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών - Κίνδυνος για την δικαστική ανεξαρτησία και τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου
Σε δήλωση του ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τόνισε: «Η επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα αποτελεί ηχηρή αποδοκιμασία και καταδίκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι ευρωπαίοι δικαστές στηλιτεύουν την άρνησή της να συμπεριλάβει τις δικαστικές ενώσεις στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή του νέου Κώδικα Λειτουργίας Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, τονίζοντας ότι αυτό μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση των βασικών αρχών του κράτους δικαίου και απειλή της δικαστικής ανεξαρτησίας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών επισημαίνει το αυτονόητο. Και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να αναθεωρήσει την στάση της.
Επαναλαμβάνουμε: Η προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη να αλλάξει τον καταστατικό χάρτη των δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών, ερήμην των δικαστικών ενώσεων, αποτελεί μείζον θεσμικό ατόπημα. Πλήττει το κράτος δικαίου και υπονομεύει τις αρχές της καλής νομοθέτησης. Προσβάλει και απαξιώνει το σύνολο των δικαστών. Η κυβέρνηση οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα την θεσμική δημοκρατική λειτουργία».
 
Πηγή: left.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: