Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

«Γολγοθάς» η... είσπραξη της επιχορήγησης για τα ερασιτεχνικά σωματεία

Καθόλου απλή υπόθεση η είσπραξη της επιχορήγησης για τα ερασιτεχνικά σωματεία – Απίστευτη χαρτούρα και προϋποθέσεις
Καθόλου απλή υπόθεση δε θα είναι η είσπραξη της επιχορήγησης για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, καθώς αυτά για να πάρουν τα χρήματα θα πρέπει να πληρούν πολλές προϋποθέσεις, οι οποίες αρχίζουν να γίνονται γνωστές σιγά σιγά.
Σύμφωνα λοιπόν με την 114021/11.3.2021 (ΦΕΚ Β' 1075/19-03-2021) τα ερασιτεχνικά σωματεία που θα είναι δικαιούχα να λάβουν την επιχορήγηση, θα πρέπει να φέρουν ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση αρμοδίου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και να έχουν καταχωρηθεί με οριστική εγγραφή στο ηλεκτρονικό Μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων καθώς και να έχουν IBAN με δικαιούχο το αθλητικό σωματείο.
Το ΦΕΚ αναφέρει ότι το ποσό που θα εισπράττουν οι αθλητικές, θα πρέπει να διατίθεται για την ανάπτυξη των φυτωρίων των αθλητικών ομάδων, για την συντήρηση, ανάπτυξη και ενίσχυση των εγκαταστάσεων και των υποδομών.
Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνεται δύο φορές το έτος και δε θα είναι σταθερή καθώς θα διαιρείται το ολικό ποσό (19.500.000 ευρώ) κάθε φορά με τα σωματεία που θα πληρούν τις προϋποθέσεις. Έτσι όσο πιο πολλά σωματεία εγγράφονται στο Μητρώο τόσο το ποσό αυτό θα μειώνετε με τον καιρό. Οι δύο πρώτες δόσεις υπολογίζονται σε 2.000 ευρώ έκαστη.
Οι υποχρεώσεις του σωματείου
- Από το ποσό αυτό θα αφαιρείται 7% (άρθρο 5 παρ.5) ως ποσό στη διοργανώτρια αρχή, για τη διοργάνωση των πρωταθλημάτων (πχ. ΕΠΣ για το ποδόσφαιρο). Η παρακράτηση αυτή λογικά θα γίνεται αυτόματα και θα αποδίδεται στην διοργανώτρια αρχή.
- Τα σωματεία σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.5 θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ισόποσα της χρηματοδότησης έσοδα από χορηγίες, διαφημίσεις, τηλεοπτικά δικαιώματα, συνδρομές μελών και εισιτήρια (απλά και διαρκείας). Σε περίπτωση που το ποσό των εσόδων τους από άλλες πηγές είναι μικρότερο από το ποσό της παρούσας χρηματοδότησης που δικαιούνται, θα εισπράττουν από την χρηματοδότηση έως του ποσού των εσόδων τους.
- Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν ποσοστό τουλάχιστον ύψους 50% για τον εκσυγχρονισμό, την βελτίωση και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν για τους σκοπούς των αθλημάτων που καλλιεργούν (αγώνες, προπονήσεις, αναπτυξιακά τμήματα κ.λπ.), σε συνεργασία όπου χρειάζεται με τους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων αυτών.
- Προκειμένου να ελέγχεται η ορθή χρήση της χρηματοδότησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν τις συγκεκριμένες δαπάνες. Θεωρούμε ότι αυτή η υποχρέωση θα εντάσσεται στη διαδικασία του άρθρου 83 του Ν.4727/2020 και στη πλατφόρμα https://mef.diavgeia.gov.gr/ για τις επιχορηγήσεις άνω των 3.000,00 € που λαμβάνουν Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς.
- Και επειδή η εν λόγω χρηματοδότηση είναι έσοδο της αθλητικής ομάδας και επί αυτής τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 2725/1999 θα πρέπει να συντάσσει και ειδικό απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων, ο οποίος θα κατατίθεται προς έλεγχο στις αρμόδιες αρχές μαζί με τον ετήσιο απολογισμό-προϋπολογισμό.
Γενικά το σωματείο θα πρέπει επιπροσθέτως να:
- Να τηρεί συγκεκριμένα βιβλία που προβλέπονται,
- Να έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο της ΓΓΑ,
- Να έχει εγγραφεί στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων
- Να έχει εναρμονισμένο καταστατικό σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο
- Να τηρεί την ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία,
- Να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση.
Επιχορήγηση σωματείων | Άρχισαν οι «κρατήσεις» και οι «προϋποθέσεις»
Ψηφίστηκε ο νόμος για την επιχορήγηση των ερασιτεχνικών σωματείων. Έτσι μετά από 10 χρόνια ο ερασιτεχνικός αθλητισμός θα δει το χρώμα του χρήματος. Παρόλο αυτά για να εισπραχθούν αυτά τα χρήματα (υπολογίζεται στα 3.000 ετησίως σε δύο δόσεις) θα πρέπει το ερασιτεχνικό σωματείο να μην είναι… ερασιτεχνικό! Και εξηγούμαστε:
Δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα σωματείο «ερασιτεχνικό» ότι καλείται να διαχειριστεί μια απίστευτη χαρτούρα (δείτε εδώ περισσότερα). Μια διαδικασία που προϋποθέτει να έχει ο παράγοντας πολύ χρόνο, ειδικές γνώσεις και συνεργάτες λογιστές και δικηγόρους.
Μάλιστα από αυτά τα χρήματα το 7% θα πηγαίνει στη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει (ΕΠΟ, ΕΠΣ σε ότι αφορά το ποδόσφαιρο), ενώ το κράτος του λέει και που θα τα ξοδέψει(!).
Έτσι το σωματείο είναι υποχρεωμένο το 50% του ποσού που θα λάβει να το διαθέσει για τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων (φυσικά με τιμολόγια που θα καταθέτει στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»(!)) καθώς πρόκειται για ποσά άνω των 3.000 ευρώ (Ν.4727/2020).
 
Πηγή: insport.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: