Καλωσορίσατε στο @P e l l a - Το επώνυμο blog της Πέλλας

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας: Προκήρυξη πρόσληψης δύο ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Προκήρυξη πρόσληψης δύο (2) ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την εκτέλεση εργασιών του Υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου «Ανόρυξη Νέων Υδρευτικών Γεωτρήσεων - Επέκταση και αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας και προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών, για την παρακολούθηση των Εγκαταστάσεων Ύδρευσης της Δ.Ε. Πέλλας του Δ. Πέλλας» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (Μεταφορά από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι), που πραγματοποιείται απολογιστικά και με την μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας από την Εφ.Α. Πέλλας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του Υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Προκήρυξη Πρόσληψης

Δεν υπάρχουν σχόλια: