Καλωσορίσατε στο @P e l l a - Το επώνυμο blog της Πέλλας

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021

Οι 17 λόγοι που κόβουν τις αποζημιώσεις για τα «κουρεμένα» ενοίκια - «Σημεία και τέρατα» στις δηλώσεις των ενοικίων εντόπισε η ΑΑΔΕ και έκοψε το 20%!

Τα κενά στην ειδική πλατφόρμα Covid της ΑΑΔΕ παραμένουν ακόμη τεράστια και οδηγούν στην απόρριψη δεκάδων χιλιάδων αιτήσεων ιδιοκτητών ακινήτων.
Σε Γολγοθά εξελίσσεται η διαδικασία αποζημίωσης των ιδιοκτητών ακινήτων που υποχρεώθηκαν να μειώσουν τα ενοίκια στους πληττόμενους ενοικιαστές τους, αλλά περιμένουν ακόμη να λάβουν τα αντισταθμιστικά οφέλη από την ΑΑΔΕ.
Παρά τις βελτιώσεις που έγιναν στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ τα κενά παραμένουν ακόμη τεράστια και οδηγούν στην απόρριψη δεκάδων χιλιάδων αιτήσεων. Σημειώνεται, πως υπάρχουν ιδιοκτήτες που, ακόμη δεν έχουν λάβει ακόμη, την αποζημίωση για τη μείωση του ενοικίου του Μαρτίου του 2020!
Στις αιτήσεις των ιδιοκτητών ακινήτων που διαπιστώνεται πρόβλημα η ΑΑΔΕ, αντί για αποζημίωση τους στέλνει ενημερωτικά email, με τα οποία τους καλεί να διορθώσουν τα στοιχεία, αλλά, ορισμένα από αυτά, δεν διορθώνονται και η εκκρεμότητα παραμένει.
Το πρόβλημα διογκώνεται εάν ο πληττόμενος ενοικιαστής, έχει ήδη καταβάλει μειωμένα ενοίκια, για αρκετούς μήνες του 2020 και ο ιδιοκτήτης, δεν έχει εισπράξει την αποζημίωση ή έχει κοπεί από τις παρατάσεις πληρωμής των φόρων προς το δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρούνται διενέξεις μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών.
Κατόπιν πιέσεων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.), η ΑΑΔΕ εξετάζει να προβεί και σε νέες διορθώσεις στην πλατφόρμα των ενοικίων προκειμένου να λήξει αυτή η εκκρεμότητα. Ταυτόχρονα πρέπει να δοθεί και παράταση στις προθεσμίες για τις διορθώσεις, διαφορετικά το πρόβλημα θα οριστικοποιηθεί.
Γιατί χάνονται οι αποζημιώσεις
Το Σin κωδικοποίησε όλα τα προβλήματα και τις αστοχίες που παρουσιάζονται στις αιτήσεις για τη λήψη της αποζημίωσης για το «κουρεμένα» ενοίκια. Πολλά προβλήματα οφείλονται σε αστοχίες της εφαρμογής, αλλά ορισμένα οφείλονται σε λάθη ή σκοπιμότητες των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών.
Οι αιτίες που απορρίπτονται οι αιτήσεις αποζημίωσης των ιδιοκτητών μέχρι τώρα, είναι οι ακόλουθες:
 1. Σε πολλές περιπτώσεις τα ποσά του κανονικού ενοικίου, τα οποία αναγράφονταν στις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και τα ποσά των ενοικίων που αναγράφονταν στις δηλώσεις COVID διέφεραν ελάχιστα, που όταν όμως αρκετά για να προκαλέσουν ασυμφωνία κατά τη διασταύρωση των στοιχείων και να οδηγήσουν εν τέλει στην μη εκκαθάριση των δηλώσεων COVID.
 2. Χιλιάδες ιδιοκτήτες έμπλεξαν με τις στρογγυλοποιήσεις. Η νομοθεσία προβλέπει ότι η μείωση πρέπει να είναι τουλάχιστον 40%, αλλά αν στη δήλωση που υποβλήθηκε η μείωση ήταν 39,99%, η αίτηση απορρίπτεται.
 3. Το πρόβλημα με το ποσοστό μείωσης διευρύνθηκε με τον συνυπολογισμό και του χαρτοσήμου, με αποτέλεσμα τα ποσοστά των μειώσεων να βγαίνουν διαφορετικά και μικρότερα του 40%.
 4. Η εφαρμογή δεν «βλέπει» και τον/τη σύζυγο του μισθωτή κατοικίας, όταν σε αναστολή τελεί ο πρώτος/η.
 5. Η εφαρμογή δεν «βλέπει» το είδος της κάθε μίσθωσης, πέραν του ΑΦΜ του μισθωτή.
 6. Η εφαρμογή δεν «βλέπει» την έδρα αλλά και το υποκατάστημα της κλειστής/πληττόμενης επιχείρησης και δεν αναγράφει το ορθό ποσοστό μείωσης (100% ή 40%).
 7. Κατά την υποβολή αρχικών δηλώσεων COVID από ιδιοκτήτες ακινήτων που οι ενοικιαστές τους ήταν εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις, αλλά δηλώθηκαν αναδρομικά από τους εργοδότες τους ως τελούντες σε αναστολή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ενημερώσουν με πολύμηνη καθυστέρηση τους ιδιοκτήτες τους ότι δικαιούνται μείωση του μισθώματος, την οποία τους επέβαλαν αναγκαστικά με παρακράτηση από τα επόμενα μισθώματα, αλλά στο μεταξύ η προθεσμία υποβολής δηλώσεων COVID από τους ιδιοκτήτες αυτούς είχε εκπνεύσει.
 8. Αρκετοί ιδιοκτήτες έχασαν τις αρχικές προθεσμίες για την υποβολή των δηλώσεων Covid των πρώτων μηνών των μειώσεων.
 9. Απορρίφθηκαν δηλώσεις επειδή οι ενοικιαστές δεν είχαν γνωστοποιήσει ότι είχαν παραχωρήσει τη χρήση και εκμετάλλευση του ακινήτου τους σε τρίτους, συμβατικά ή και μη.
 10. Ιδιοκτήτες δήλωσαν λανθασμένα τη χρήση του μισθωμένου ακινήτου τους.
 11. Αρκετοί ιδιοκτήτες δεν είχαν υποβάλει προηγουμένως δήλωση πληροφοριακών στοιχείων ότι η μίσθωση είναι ενεργή.
 12. Υποβλήθηκαν δηλώσεις για ακίνητα, για τα οποία είχε δηλωθεί, νωρίτερα, λύση της μίσθωσης, δηλαδή ήταν ξενοίκιαστα.
 13. Εντοπίστηκαν διαφορές στο εμβαδόν των ακινήτων μεταξύ των δηλώσεων Ε9 που έχουν δηλωθεί στο Taxisnet και εκείνων που δηλώνονται στις δηλώσεις Covid-19.
 14. Εντοπίζονται διαφορές στο ύψος του ονομαστικού ενοικίου, που δηλώνουν ο ιδιοκτήτης και ενοικιαστής, αλλά και διαφορά σε σχέση με το ύψος του ενοικίου που έχει δηλωθεί στην Εφορία, με την υποβολή του μισθωτηρίου.
 15. Οι ενοικιαστές είχαν δηλώσει ότι ενοικίαζαν τα ακίνητα για επαγγελματική χρήση, αλλά οι ίδιοι δεν ήταν επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες.
 16. Ενοικιαστές, ενώ ήταν νομικά πρόσωπα, ενοικίαζαν τα ακίνητα ως κατοικίες.
 17. Οι ενοικιαστές δεν ήταν επιχειρηματίες ή μισθωτοί και πληττόμενοι οικονομικά από την πανδημία.
«Σημεία και τέρατα» στις δηλώσεις των ενοικίων εντόπισε η ΑΑΔΕ και έκοψε το 20%!
Οι κομμένες αιτήσεις από τις διασταυρώσεις του Taxisnet φτάνουν τις 110.000 - Ελάχιστες εκείνες που διορθώνονται.
Πάνω από το 19% των αιτήσεων των ιδιοκτητών ακινήτων για τις αποζημιώσεις που αφορούν στα «κουρεμένα» ενοίκια των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, απορρίφθηκε από το Taxisnet, καθώς από τις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ, προέκυψαν «σημεία και τέρατα».
Οι κομμένες αιτήσεις φτάνουν αθροιστικά τις 110.000 και μεταξύ των λόγων που κόπηκαν είναι ότι ζητήθηκε αποζημίωση για μείωση ενοικίου, αλλά για ακίνητο που ήταν ξενοίκιαστο!
Άλλες περιπτώσεις αφορούν ακίνητα τα οποία δεν είναι καν δηλωμένα στο περιουσιολόγιο του Taxisnet ή το ονομαστικό ενοίκιο ήταν διαφορετικό από εκείνο που είχε δηλωθεί στο Ε9 του taxisnet.
Για ορισμένες από τις παρατυπίες των δηλώσεων δίδεται παράταση προκειμένου να διορθωθούν, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται κυριολεκτικά για «αδιόρθωτες» δηλώσεις και αποδεικνύει ότι κάποιοι επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν κάποια κενά της πλατφόρμας που υποδέχεται τις δηλώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων.
Ειδικότερα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τις 265.988 αιτήσεις του Νοεμβρίου, εγκρίθηκαν οι 208.966 ή το 78,56%, ενώ σε 5.159 αιτήσεις (1,94%) εντοπίστηκαν λάθη που χρειάζονταν διόρθωση και εστάλησαν ενημερωτικά email στους αιτούντες.
Ωστόσο απορρίφθηκαν, επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις 51.863 δηλώσεις ή το 19,50%.
Ανάλογη ήταν η εικόνα και για τον μήνα Δεκέμβριο. Ειδικότερα υποβλήθηκαν 304.492 δηλώσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 240.504 ή το 78,98%, ενώ χρήζουν διορθώσεων οι 5.865 δηλώσεις ή το 1,93%.
Απορρίφθηκαν, επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις 58.123 αιτήσεις ή το 19,09%.
Γιατί απορρίφθηκε το 20% των δηλώσεων
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα λάθη που εμφανίζονται στις αιτήσεις COVΙD για τη λήψη της αποζημίωσης, έναντι της μείωσης του ενοικίου (με την επισήμανση ότι σε ορισμένες δηλώσεις είναι περισσότερα του ενός) είναι τα ακόλουθα:
 • Ο μισθωτής για χρήση επαγγελματικής στέγης δεν είναι πληττόμενος. (21.658 δηλώσεις).
 • Το μηνιαίο μίσθωμα της δήλωσης COVID δεν ταυτίζεται με το μηνιαίο μίσθωμα στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης (11.860 δηλώσεις)
 • Δεν υπάρχει αναστολή σύμβασης εργασίας σε κατοικία μισθωτή / συζύγου (19.611 δηλώσεις)
 • Τα ποσοστά μείωσης ενοικίου είναι χαμηλότερα του προβλεπόμενου στο νόμο (12.802 αιτήσεις)
 • Έχει δηλωθεί επαγγελματική χρήση από μη επιτηδευματία / επιχείρηση (6.444 δηλώσεις)
 • Έχει δηλωθεί λύση της μίσθωσης (3.750 δηλώσεις)
 • Ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο (μη δικαιούχοι εκπτώσεων) (2.039 δηλώσεις)
 • Δεν έχει συμπληρωθεί ΑΦΜ μισθωτή (756 δηλώσεις)
 • Ο εκμισθωτής έχει αποβιώσει (39 δηλώσεις)
 • Ο μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο για χρήση κατοικίας (646 δηλώσεις)
 • Μη πληττόμενος μισθωτής / Δεν υπάρχει αναστολή σύμβασης εργασίας (566 δηλώσεις)
 • Ο εκμισθωτής δεν έχει περιλάβει το ακίνητο στο Ε9 (2.199 δηλώσεις).
Πηγή: sofokleousin.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: