Σάββατο 23 Μαΐου 2020

Ομάδα Υποστήριξης ΓΓΑ: 13 ερωτήσεις-απαντήσεις για την εγγραφή των σωματείων στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

Σύμφωνα με τον ν.4373/2016, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία Μητρώου Αθλητικών Φορέων, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θέτει για πρώτη φορά σε λειτουργία το «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων», το οποίο αποτελεί την πρώτη επίσημη καταγραφή του συνόλου των Αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων που διαθέτουν την ειδική Αθλητική αναγνώριση.
Ως προπαρασκευαστικό στάδιο του καινοτόμου εγχειρήματος της δημιουργίας του Μητρώου Αθλητικών Φορέων, είναι η εγγραφή των ερασιτεχνικών Αθλητικών σωματείων που διαθέτουν την ειδική Αθλητική αναγνώριση στην ειδική πλατφόρμα προεγγραφής Αθλητικών σωματείων. 
Προκειμένου να ενταχθούν τα Αθλητικά σωματεία, μέλη των αναγνωρισμένων Αθλητικών Ομοσπονδιών στα σχεδιαζόμενα μέτρα στήριξης του ερασιτεχνικού Αθλητισμού, από την πανδημία του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε ότι η προεγγραφή των σωματείων πρέπει να γίνει μέχρι και την Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020. Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε για οποιαδήποτε απορία σε επικοινωνία με την Γ.Γ.Α., να ανατρέχετε πρώτα στις παρακάτω 13 Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις:
1. Αν βάλω λάθος e-mail κατά την εγγραφή τι κάνω;
Στέλνετε e-mail για την διαγραφή της εγγραφής από το σύστημα για να προχωρήσετε σε νέα εγγραφή.
2. Δεν παίρνει τον Κωδικό Μητρώου μου. Τί κάνω;
Ελέγχετε αν ο αριθμός μητρώου είναι αυτός που έχετε λάβει από την Απόφαση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης.Ελέγχω αν έβαλα τον κωδικό μητρώου με Κεφαλαία και Ελληνικούς Χαρακτήρες.Σε περίπτωση που είναι σωστός αλλά δεν το δέχεται το σύστημα στέλνετε e-mail στο e-mail επικοινωνίας γράφοντας τον Κωδικό Μητρώου και την Επωνυμία του Σωματείου για έλεγχο από την Γ.Γ.Α.
3. Αν δεν έχω Κωδικό Μητρώου, τί κάνω;
Αν δεν έχετε Κωδικό Μητρώου τότε δεν έχετε ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα. Πρέπει να προχωρήσετε σε αίτημα Ειδικής Αθλητικής αναγνώρισης σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην ιστοσελίδα www.gga.gov.gr/athlitismos/athlitismos/athitiki-anagnorisi
4. Αν δεν θυμάμαι τον Κωδικό Μητρώου, τί κάνω;
Ο κωδικός μητρώου αναφέρεται στην Απόφαση Ειδικής Αθλητικής αναγνώρισης, αν όχι τότε στέλνετε ερώτημα στο e-mail επικοινωνίας δίνοντας την πλήρη ονομασία του Σωματείου για να σας απαντήσουμε.
5. Δεν μου έχει έρθει το e-mail one time login link, τί κάνω;
Περιμένω μισή ώρα. Ελέγχω αν έχει φτάσει το e-mail, ελέγχω και τα spam (ανεπιθύμητη αλληλογραφία). Αν όχι στέλνω e-mail στο e-mail επικοινωνίας για ενέργειες από τη Γ.Γ.Α.
6. Έβαλα λάθος τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου. Τί κάνω;
Στέλνετε με e-mail στο e-mail επικοινωνίας με τα σωστά στοιχεία προς διόρθωση από την Γ.Γ.Α.
7. Η προθεσμία 05/06/2020 αφορά μόνο την προεγγραφή ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας;
Η προθεσμία αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μέχρι και την υποβολή της αίτησης.
8. Είμαι Αθλητική Ένωση μπορώ να γραφτώ;
Όχι. Αφορά μόνο Αθλητικά Σωματεία.
9. Επισυνάπτω ένα έγγραφο και αλλάζει όνομα. Γιατί;
Η αλλαγή της ονομασίας του αρχείου γίνεται από το σύστημα σε προκαθορισμένη μορφή για την ασφαλή αποθήκευσή του.
10. Θα πρέπει να σας αποστείλουμε όλες τις σελίδες του καταστατικού του συλλόγου;
Ναι.
11. Τί είναι το Έντυπο Ν Οικονομικού Έτους 2019;
Το Έντυπο Ν είναι η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των Νομικών Προσώπων και αφορά τη Δήλωση που κατατέθηκε το 2019 για το έτος 2018.
12. Πρέπει να προσθέσω το Πρόσφατο πιστοποιητκό μεταβολών αν δεν έχω κάνει αλλαγή στο Καταστατικό μου;
Το πιστοποιητικό μεταβολών που ζητείται είναι απαραίτητο ανεξαρτήτως αν έχουν γίνει ή όχι αλλαγές στο καταστατικό.Είναι απαραίτητο να κατατεθεί και όταν δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή το τελευταίο 3μηνο.
13. Θα χρειαστεί να κατατεθούν και με έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά που ζητούνται στην πλατφόρμα;
Όχι για την παρούσα φάση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: