Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Παράταση Αιτήσεων για την Εισαγωγή μαθητών στην Α' τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2020-2021

Με βάση το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 25 Μαΐου 2020 οι αιτήσεις για τη διαδικασία επι-λογής μαθητών για την Α' τάξη του Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων παρατείνονται μέχρι τις 5 Ιουνίου 2020.
Οι εξετάσεις εισαγωγής τρέχοντος έτους θα διεξαχθούν από 15 έως 30 Ιουνίου 2020 με τήρηση αναλόγως της με αριθμ. 55591/ΓΔ4/13-05-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1846) με θέμα: «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» και των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου, δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις μουσικής, παρά μόνο μουσική αντίληψη. Η διαδικασία επιλογής έχει στόχο να διερευνήσει την ευαισθησία και την κλίση τους προς τη μουσική. Τα Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι:
  1. Ρυθμός,
  2. Ακουστική ικανότητα,
  3. Φωνητική ικανότητα και
  4. προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.
Για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών έως τις 5 Ιουνίου 2020 υποβάλλουν ηλεκτρονικά την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής στο mail@gym-mous-giann.pel.sch.gr είτε στο musicschoolgiann@gmail.com.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης καθώς και για να ενημερωθούν αναλυτικά για τη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2382028999 και 6936626194.

Η Διευθύντρια
Πισμίση Ελένη

Δεν υπάρχουν σχόλια: