Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Τα νέα δεδομένα για τα ερασιτεχνικά σωματεία

Φαίνεται πως όλα αλλάζουν μετά τον «κορονοϊό» και δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση στον κανόνα και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μιας και αλλάζουν από δω και πέρα τα δεδομένα για τα ερασιτεχνικά σωματεία.
Τα σωματεία όπως και κάθε επιχείρηση (άσχετα αν είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) θα πρέπει πλέον να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη νομιμοποίηση τους. Εκτός του ότι δε θα μπορέσουν να πάρουν τις ενισχύσεις που θα δώσει το κράτος στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, θα έχουν πρόβλημα με την ψήφο, τη συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα, αλλά και θα βρεθούν οι διοικούνται ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ με πρόστιμα και στέρηση της φορολογικής τους ενημερότητας.
Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, οπότε όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα παρακάτω και να κάνουν άμεσα τις απαιτούμενες ενέργειες.
Τα ερασιτεχνικά σωματεία θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις για την νόμιμη λειτουργία τους:
 1. Βάση του νέου Αθλητικού νόμου που ισχύει από τον περασμένο Νοέμβριο, οι αρχαιρεσίες των σωματείων για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται πλέον παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου (ως εκ τούτου Δ.Σ. που εκλέχθησαν κατόπιν αρχαιρεσιών χωρίς Δικαστικό Αντιπρόσωπο δεν είναι έγκυρα).
 2. Να διαθέτουν έγγραφη βεβαίωση από την περιφέρεια για την νομιμότητα τους και την θεώρηση των απαραίτητων βιβλίων τους, τα οποία μάλιστα θα πρέπει να είναι ενημερωμένα.
 3. Να διαθέτουν την απαραίτητη Ειδική αθλητική Αναγνώριση της Γ.Γ.Α.
 4. Να διαθέτουν την σχετική βεβαίωση από την ένωσή τους, ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος της.
 5. Να είναι φορολογικά ενήμερα
 6. Να διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό
Η μεγάλη πλειοψηφία των ερασιτεχνικών σωματείων, έχουν σοβαρά θέματα ως προς την νομιμότητα λειτουργίας τους, και θα πρέπει να κινηθούν ώστε να τακτοποιήσουν τα θέματα με τις εκκρεμότητές τους.
Τα σωματεία θα πρέπει να προσέξουν τα ακόλουθα:
Α. Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο πρέπει να έχει στην κατοχή του επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του, πιστοποιητικό τροποποιήσεων και την εκούσια απόφαση αναγνώρισης από το Πρωτοδικείο.
Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο θα πρέπει να έχει θεωρημένα και ενημερωμένα τα κάτωθι βιβλία:
 1. Πρακτικό Γενικών Συνελεύσεων,
 2. Πρακτικό Συνεδριάσεων Δ.Σ.,
 3. Βιβλίο Μητρώου Μελών,
 4. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας,
 5. Περιουσιακών Στοιχείων,
 6. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.
Β. Υποχρεωτικά τα ερασιτεχνικά σωματεία παρότι είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση και να λάβουν τους σχετικούς Κωδικούς για το ΤΑΧΙS.
Αν δεν τακτοποιηθούν αυτά οι νόμιμοι εκπρόσωποι των σωματείων δεν θα μπορούν να λάβουν φορολογικές ενημερότητες και πλέον υπάρχουν σημαντικά πρόστιμα τόσο για τα σωματεία, όσο και για τους εκπροσώπους τους.
Γ. Για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του σωματείου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου.
 2. Αντίγραφο Καταστατικού &πιστοποιητικό τροποποιήσεων, και την εκούσια απόφαση αναγνώρισης από το Πρωτοδικείο.
 3. Αντίγραφο της τελευταία Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη διοίκησης.
 4. Αντίγραφο Πρακτικού συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. καθώς επίσης και εκπροσώπηση αυτού.
 5. Βεβαίωση από το Πρωτοδικείο ότι οι τελευταίες αρχαιρεσίες δεν προσβλήθηκαν.
 6. Βεβαίωση από την Περιφέρεια ότι το σωματείο είναι νομιμότυπο και έχει θεωρημένα βιβλία.
Δ. Για την Ειδική Αθλητική αναγνώριση της Γ.Γ.Α. είτε έχει το κάθε σωματείο είτε για την απαραίτητη επικαιροποίηση στοιχείων τα σωματεία μπορούν να προμηθευθούν από την γραμματεία της Ένωσής τους, την σχετική αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν.
Ε. Για την παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου στις Αρχαιρεσίες, απαιτείται αίτηση του εκάστοτε σωματείου στον Δικηγορικό Σύλλογο της περιοχής του.
Το θέμα όπως είπαμε είναι ιδιαίτερα σοβαρό και όλα τα παραπάνω πρέπει να γίνουν από όλα τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, για να πάρουν την (επικείμενη) επιχορήγηση αλλά και για να λειτουργούν νόμιμα χωρίς κυρώσεις.
 
Πηγή: patragoal.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: