Σάββατο 30 Μαΐου 2020

Μένουν ακάλυπτες χιλιάδες επιχειρήσεις των πληττόμενων ΚΑΔ

Τρία μέτρα και τρία σταθμά αποδεικνύεται στην πράξη ότι ισχύουν για τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις πληττόμενων επιχειρηματικών κλάδων, κάποιοι εκ των οποίων διευκολύνονται, άλλοι λιγότερο και άλλοι μένουν ακάλυπτοι, με αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση και να προστίθενται προβλήματα στην δοκιμαζόμενη επιχειρηματικότητα.
Ας δούμε τι συμβαίνει: Η κυβέρνηση μετά την εξάπλωση της επιδημιολογικής κρίσης του covid 19, που είχε σοβαρότατες δυσμενείς συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα, εξήγγειλε σειρά μέτρων σχετικά με τις επιχειρήσεις που πλήττονταν. Αρχικά εξαγγέλθηκε και εφαρμόστηκε η πρώτη κατηγορία μέτρων (Πλαίσιο Στήριξης 1) που αφορούσε τις επιχειρήσεις που είχαν κλείσει με κρατική εντολή, στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπονταν η παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών καθώς και των οφειλών σε ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ των ως άνω επιχειρήσεων.
Εν συνεχεία εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση, η συμπερίληψη στις πληττόμενες επιχειρήσεις νέων ΚΑΔ, με διευκολύνσεις ή και αναστολή πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και μέτρα στήριξης των εργαζομένων σε αυτές, ως ακολούθως :
ΚΑΔ που εντάχθηκαν σε «Προστασία» («Πλαίσιο Στήριξης 2» για τη βιομηχανία, το χονδρεμπόριο, την ασφάλιση, τις ελεγκτικές και τις χρηματιστηριακές)
ΚΑΔ που εντάχθηκαν σε «Προστασία» («Πλαίσιο Στήριξης 3» για την ενέργεια, τα πρατήρια καυσίμων, τη διαχείριση απορριμμάτων και τα έργα υποδομών)
Με βάση τις αρχικές εξαγγελίες, αυτό που έγινε αντιληπτό από τις επιχειρήσεις, ήταν ότι προφανώς οι ΚΑΔ που προστέθηκαν θα απολάμβαναν τα ίδια μέτρα στήριξης με αυτές του 1ου πλαισίου στήριξης, δεδομένου ότι και αυτές επλήγησαν και εξακολουθούν να πλήττονται σοβαρά από τα μέτρα της καραντίνας που επιβλήθηκαν και ανέστειλαν μια σειρά από εργασίες τους, παρ όλο που δεν υποχρεώθηκαν στην αναστολή με κρατική εντολή.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παραδείγματος χάρη, στην ενέργεια, ανέστειλαν εργασίες κατασκευής και συντήρησης ενεργειακών εγκαταστάσεων, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα μετάβασης των εργαζομένων σε αυτά, λόγω απαγόρευσης μετακινήσεων και αναγκαστικών περιορισμών στις συνθήκες εργασίας. Εξ αυτού και δόθηκε το δικαίωμα, από την κυβέρνηση, στις επιχειρήσεις αυτές να ανασταλούν συμβάσεις εργαζομένων.
Στην πορεία εφαρμογής των μέτρων για αξιοποίηση των ευεργετικών ρυθμίσεων, έχουν προκληθεί εμπλοκές και δυσχέρειες από σειρά αδιευκρίνιστων και αντιφατικών διατάξεων που δεν επιτρέπουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, ΑΑΔΕ, ΔΟΥ, ΚΕΑΟ κλπ να δώσουν τις απαιτούμενες απαντήσεις, προκειμένου να ρυθμιστούν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και να μην εμποδίζεται η εταιρική λειτουργία.
Όπως διαπιστώθηκε, κατόπιν αλλεπάλληλων ερωτημάτων και ενώ ο χρόνος των υποχρεώσεων τρέχει, οι επιχειρήσεις του 2ου πλαισίου απολαμβάνουν παράταση της προθεσμίας εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων όχι όμως των ασφαλιστικών τους οφειλών, οι δε επιχειρήσεις του 3ου πλαισίου που είναι ομοίως πληττόμενες να μην απολαμβάνουν κανένα από τα ευεργετήματα που αφορά τις ασφαλιστικές τους και φορολογικές υποχρεώσεις!
Η απόκλιση μεταξύ των εξαγγελιών της κυβέρνησης και των υπουργικών αποφάσεων που ακολούθησαν, προκάλεσε σύγχυση και παρεμποδίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια πονθομολογουμένως κρίσιμη για την ελληνική οικονομία περίοδο.
Έτσι υπάρχει ο κίνδυνος, μεταξύ των άλλων, να χαθούν και οι προϋπάρχουσες ρυθμίσεις σε φορολογικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες που δεν εξυπηρετήθηκαν λόγω της σύγχυσης που υπήρξε ανάμεσα στις αρχικές εξαγγελίες και στις υπουργικές αποφάσεις όπως και στις αντιφατικές απαντήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών κατά το μήνα Απρίλιο και Μάϊο.
 
Πηγή: sofokleousin.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: