Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Να διοριστούν άμεσα οι δικαιωμένοι δικαστικά εκπαιδευτικοί επιτυχόντες ΑΣΕΠ 2004, 2006 και 2008!

Οι δικαιωθέντες με αποφάσεις του ΣτΕ εκπαιδευτικοί επιτυχόντες ΑΣΕΠ 2004, 2006 και 2008 καταγγέλλουν τον απίστευτο εμπαιγμό τους από την κυβέρνηση και απαιτούν τον αναδρομικό διορισμό όλων των δικαιωθέντων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Στην ανακοίνωσή τους σημειώνουν:
“Σύμφωνα με πρόσφατες εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κας Νίκης Κεραμέως, θα πραγματοποιηθούν 3.700 διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών από τους ισχύοντες πίνακες κατάταξης. Έτσι, παρόλο που το Συμβούλιο της Επικρατείας προκρίνει την διαδικασία του γραπτού διαγωνισμού και διαπιστώνει ότι προϋπηρεσία κτηθείσα δίχως τον έλεγχο του ΑΣΕΠ είναι αντισυνταγματική, καθ’ ο μέρος οδηγεί σε διορισμό [ΟλΣτΕ 527/2015, σκέψη 13, ΣτΕ 4303/2015, ΣτΕ (Επταμελής) 1882/2017], το Υπουργείο συνεχίζει την εφαρμογή του συστήματος διορισμών που κρίθηκε οριακά συνταγματικό από το ίδιο Δικαστήριο [ΣτΕ (Επταμελής) 1886/2020, σκέψη 17), παραβλέποντας εντελώς τους επιτυχόντες των γραπτών διαγωνισμών (ΑΣΕΠ 2004, 2006 και 2008). Έτσι, οι θέσεις διατίθενται σε όσους διαθέτουν προϋπηρεσία που κτήθηκε χωρίς τον έλεγχο της Ανεξάρτητης Αρχής, αντί στους επιτυχόντες γραπτών διαγωνισμών ΑΣΕΠ.
Επιπλέον, οι επιτυχόντες αυτών των διαγωνισμών που έχουν δικαιωθεί εδώ και πολλούς μήνες με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 1730, 1731, 1732, 1733, 1735, 1736, 1737, 2341, 2342/2022, 22/2023, 23/2023) αγνοούνται ολοσχερώς. Το Υπουργείο υποκριτικά ομιλεί για αξιοκρατία με συμπεριφορά που αντιβαίνει στο Σύνταγμα και ιδίως στην αρχή του κράτος δικαίου και στην υποχρέωση της Πολιτείας σε συμμόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις. Εξάλλου, τέτοιες αποφάσεις ζητούσαν η ίδια η Υπουργός και η Υφυπουργός σε δηλώσεις τους απευθυνόμενες σε εκπαιδευτικούς αλλά και στη Βουλή, προκειμένου να προβούν σε διορισμούς εκπαιδευτικών επιτυχόντων ΑΣΕΠ.
Η μέχρι σήμερα δικαιολογία του Υπουργείου, μεταξύ άλλων, ήταν ότι δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών. Σήμερα βρέθηκαν… 3.700 θέσεις, πέραν εκείνων που θα πληρωθούν στο μέλλον με τις Προκηρύξεις 1ΕΑ/2022 – 5ΕΑ/2022, 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 ΑΣΕΠ!
Καταγγέλλουμε αφενός τις σκοπιμότητες αυτές αφετέρου την κατάφωρη αδικία και τον εμπαιγμό μας και θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την ανατροπή των πολιτικών αυτών μέχρι την τελική δικαίωση. Καμία σκοπιμότητα δεν μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των αποφάσεων και την αποκατάσταση των αδικηθέντων εκπαιδευτικών.
Επομένως, ζητάμε τον αναδρομικό διορισμό όλων των δικαιωθέντων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου”.
Να διοριστούν άμεσα οι δικαιωμένοι/ες δικαστικά εκπαιδευτικοί Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, εκφράζει τη συμπαράστασή της στους/στις δικαστικά δικαιωμένους/ες αδιόριστους εκπαιδευτικούς β/θμιας εκπαίδευσης, επιτυχόντες/ουσες των γραπτών διαγωνισμών ΑΣΕΠ 2004, 2006, 2008 – που έχουν δικαιωθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη, με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις στο όνομά τους, που τους διορίζουν αναδρομικά και απαιτεί από την κυβέρνηση σεβόμενη τις αποφάσεις αυτές και τη σχετική απόφαση του ΣτΕ να προχωρήσει άμεσα στον διορισμό των συναδέλφων αυτών.
Σημειώνουμε επίσης ότι ο διορισμός αυτών των συναδέλφων δεν έρχεται σε αντιπαράθεση, ούτε επηρεάζει όσους/ες συναδέλφους έχουν ήδη διοριστεί μετά τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς.
Ταυτόχρονα απαιτούμε κάλυψη των χιλιάδων κενών της Δημόσιας Εκπαίδευσης με μαζικούς μόνιμους διορισμούς ώστε να μπει ένα τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς των «μονίμων» αναπληρωτών/τριών.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πηγή: imerodromos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: