Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

Χωλαίνει το κράτος! Αδυναμίες και αναποτελεσματικότητα διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο

Με ρυθμούς χελώνας υλοποιούνται τα δημόσια έργα, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα κρατικά ταμεία
Οι διαχρονικές παθογένειες του κράτους, οι σημαντικές αδυναμίες και ελλείψεις του δημόσιου τομέα, που αναδείχθηκαν εν πολλοίς και με τραγικό τρόπο στο δυστύχημα των Τεμπών, αποτυπώνονται σ’ όλο το εύρος τους, στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πρόκειται για μια έκθεση «κόλαφος» για το κράτος που αποδεικνύεται αναποτελεσματικό σε κομβικούς τομείς της λειτουργίας του, όπως είναι η υλοποίηση δημόσιων έργων, η Υγεία, η Παιδεία καθώς και το τραπεζικό σύστημα.
Στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου συγκεντρώνονται τα πορίσματα που συνέταξαν δικαστικοί λειτουργοί και ελεγκτές κατά το τελευταίο έτος, όπου απεικονίζονται με εμφατικό τρόπο οι αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού και τα ποσά που θα είχε γλιτώσει το Δημόσιο, αν λειτουργούσε με πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Το κράτος παίρνει κάτω από τη βάση στην εκτέλεση των Δημοσίων έργων, όπου καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις και αστοχίες. Είναι χαρακτηριστικό, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση ότι στα 2/3 του συνόλου των έργων χορηγήθηκαν παρατάσεις, ενώ για την οριστική υλοποίησή τους απαιτήθηκε κατά μέσο όρο 2,5 φορές περισσότερο από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί. Τα δημόσια έργα προχωρούν με ρυθμούς χελώνας και αυτό συμβαίνει σύμφωνα με τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για δύο λόγους:

  • Πρώτον γιατί η επίβλεψη των έργων δεν γίνεται με την ενδεδειγμένη επιμέλεια
  • Δεύτερον διότι οι δημόσιοι φορείς χορηγούν με περίσσεια ευκολία παρατάσεις στους ανάδοχους των έργων, χωρίς να αναζητούν ευθύνες για τις καθυστερήσεις.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση «διαπιστώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την τήρηση των διαδικασιών ή την εκτέλεση ενεργειών που συνδέονται με την εκτέλεση των έργων, οι οποίες εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης των φορέων κατασκευής ή τρίτων φορέων.
Υγεία: Ανεπάρκεια σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους
Σημείο αναφοράς στην έκθεση αποτελεί ο τομέας της Υγείας και δη το ΕΣΥ , όπου εξαιτίας και της πρόσφατης πανδημίας, αποκαλύφθηκαν ή ήρθαν στην επιφάνεια αν προτιμάτε, οι αδυναμίες του δημόσιου συστήματος υγείας, τόσο σε οργανωτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο χρόνιας ανεπάρκειας ανθρώπινων και υλικών πόρων. Όπως σημειώνεται στην έκθεση «Μολονότι ο αριθμός των κλινών εντατικής θεραπείας αυξήθηκε σημαντικά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, εξακολούθησε, σε πολλές περιπτώσεις, να υπολείπεται εκείνου που, κατά τις οικείες προδιαγραφές, κατ’ ελάχιστον απαιτείται».
Αναφορικά με τον τομέα της Παιδείας, διαπιστώθηκε ότι στο στρατηγικό σχέδιο δράσης δεν ενσωματώθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν την συνάφεια των δράσεων με συγκεκριμένες βέλτιστες πρακτικές ή συγκεκριμένα μοντέλα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, ενώ το σχέδιο δράσης δεν αποτέλεσε αντικείμενο διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Τράπεζες και κόκκινα δάνεια
Σ’ ό,τι αφορά σττη χρηματοδότηση από τις Τράπεζες και τα κόκκινα δάνεια το Ε.Σ., αναφέρει «παρά τη σοβαρή δημοσιονομική εμπλοκή του Κράτους υπέρ των τραπεζών, εξακολουθούν να υφίστανται χαρακτηριστικές αποκλίσεις από τη χρηματοπιστωτική κανονικότητα. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί κατ’ αρχήν την περαιτέρω επέμβαση του Κράτους ως δημόσιας εξουσίας που επιδιώκει τον σκοπό δημοσίου συμφέροντος της πλήρους αποκατάστασης της χρηματοπιστωτικής κανονικότητας».

Πηγή: sofokleousin.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: