Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Δήμος Πέλλας: Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στις τοπικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) υλοποιεί την Πράξη «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία» και συγκεκριμένα της Δράσης 1.2 «Τεχνικές συναντήσεις με θέμα “Η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας στις τοπικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές”», θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά ένα σύνολο καινοτόμων Τεχνικών συναντήσεων για τα Στελέχη των οργανικών μονάδων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλογικούς και επιστημονικούς φορείς.
Στόχος των Τεχνικών Συναντήσεων είναι η ενίσχυση των γνώσεων των Στελεχών από τις προαναφερθείσες Υπηρεσίες και Φορείς σχετικά με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, αλλά και η ενδυνάμωσή τους για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Γι’ αυτό τον σκοπό πρόκειται να πραγματοποιηθεί Τεχνική Συνάντηση την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, και ώρες 10:00-16:00 στο χώρο της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντίστασης γωνία, στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας.
Η συμμετοχή στην Τεχνική Συνάντηση είναι δωρεάν.
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής στο email: project.esamea@stirizin.gr έως την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Κώστα Κατερίνα, στο τηλέφωνο 2310 804064.
Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της συνάντησης κάνοντας κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: