Σάββατο 1 Απριλίου 2023

ΥΠΕΣ - Αξιολόγηση: Απειλεί με πειθαρχικές κυρώσεις τους δημοσίους υπαλλήλους - Δίνει παράταση

Με απειλές για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων κατά των δημοσίων υπαλλήλων που δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης και δίνοντας παράταση μέχρι τις 24 Απριλίου για την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών του Α΄ σταδίου της αξιολογικής περιόδου 2023, επιχειρεί το υπουργείο Εσωτερικών να ολοκληρώσει την διαδικασία, απέναντι στην οποία έχουν κηρύξει «πόλεμο» ΑΔΕΔΥ και Ομοσπονδίες του Δημοσίου.
Συγκεκριμένα σε εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σημειώνεται ότι σε «εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας, το οποίο θεσπίζεται με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 4940/2022 (Α’ 112), θέτουμε υπόψη σας ότι η ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών του Α΄ σταδίου της αξιολογικής περιόδου 2023 παρατείνεται έως τις 24 Απριλίου 2023».
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας, σημειώνεται στην εγκύκλιο, ως προς τη διαδικασία καθορισμού και επιμερισμού των στόχων και τη διαδικασία της αξιολόγησης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το ν. 4940/2022, οι στόχοι των οργανικών μονάδων προκύπτουν, κατά κανόνα, από:
1. Τα ετήσια σχέδια δράσης του ν. 4622/2019 για τα Υπουργεία και τους φορείς που έχουν περιληφθεί σε αυτά (παρ. 1 του αρ.9 ν.4940/2022).
2. Την απόφαση του Υπουργού ή του ανώτατου οργάνου διοίκησης όταν δεν υπάρχουν ετήσια σχέδια δράσης ή και συμπληρωματικά προς αυτά (παρ. 2 & 3 του αρ.9 ν.4940/2022).
Ωστόσο, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ετήσια σχέδια δράσης του ν. 4622/2019 και, επιπροσθέτως, δεν έχει εκδοθεί απόφαση καθορισμού στόχων του ανώτατου οργάνου διοίκησης, η διαδικασία καθορισμού στόχων εκκινεί από το ανώτατο επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας (Γενική Διεύθυνση ή Διεύθυνση όταν δεν υπάρχουν Γενικές Διευθύνσεις), σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 6 της αρίθ. ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/οικ.386/30.12.2022 (Β’46) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι στόχοι αυτοί εντάσσονται στις τρεις ακόλουθες κατηγορίες – κατ΄ελάχιστον ένας σε κάθε κατηγορία (παρ.5 του άρθ.9 του ν. 4940/2022):
-«Παρεχόμενες Υπηρεσίες της οργανικής μονάδας»,
-«Εσωτερική Οργάνωση και Λειτουργία της οργανικής μονάδας»,
-«Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες των υπαλλήλων της οργανικής μονάδας».
Τέλος, επισημαίνεται στην εγκύκλιο ότι «η με αριθ. 249/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίζει ότι, η από 9/3/2023 κηρυχθείσα απεργία – αποχή της ΑΔΕΔΥ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία στοχοθεσίας – αξιολόγησης του ν.4940/2022, είναι παράνομη και απαγορεύει την έναρξη ή/και συνέχιση αυτής. Κατά συνέπεια, η άρνηση εφαρμογής του ν. 4940/2022 από οποιονδήποτε υπάλληλο επισημαίνεται ότι δύναται να οδηγήσει σε πειθαρχική διαδικασία, δεδομένου ότι στοιχειοθετείται ενδεχομένως πειθαρχικό παράπτωμα, ιδίως της παρ. 1β του άρθ. 107 του Υπαλληλικού Κώδικα».  
 
Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Πηγή: aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: