Τη φτωχοποίηση των Ελλήνων από τις μνημονιακές πολιτικές αλλά και των εργαζομένων πολλών χωρών από τις ακραία νεοφιλελεύθερες επιλογές της οικονομικής ελίτ της Ε.Ε., καταγράφει η έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO). Σύμφωνα με την έρευνα οι μέσοι μισθοί στην Ελλάδα είναι ακόμα κάτω από τα επίπεδα του 2007.
Το ίδιο διαπιστώνεται και σε Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία και Βρετανία, ενώ συνολικά στις ανεπτυγμένες οικονομίες οι μισθοί παρέμειναν στάσιμοι το 2013.