Η ΔΕΗ, στο τέλος Ιουλίου, θα στείλει στην εφορία τα στοιχεία όσων οφείλουν το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων έτους 2013, "σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας", αναφέρει η Επιχείρηση. Κρίσιμη ημερομηνία η 25η Ιουλίου, καθώς όσοι έχουν εξοφλήσει μέχρι αύριο όλες τις δόσεις του ΕΕΤΑ, δεν θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο των οφειλετών.
Αντίθετα, όσοι έχουν έστω και μία δόση απλήρωτη μετά την 25η Ιουλίου, θα βρεθούν να χρωστούν στο δημόσιο και πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία εξόφλησης που προβλέπεται για τις οφειλές στην εφορία.