Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

Χαράτσι 76.736 ευρώ για φορολογικό διαζύγιο!

Οι χωριστές δηλώσεις φορολογίας "χωρίζουν" και τα παλιά κοινά εισοδήματα
Πανάκριβα πλήρωσε το «φορολογικό διαζύγιο» φορολογούμενη η οποία αγόρασε ακίνητο, επικαλούμενη εισοδήματα προηγουμένων οικονομικών ετών του συζύγου της, με τον οποίο είχε «χωρίσει» φορολογικά!
Η φορολογούμενη, επέλεξε να υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις από τον σύζυγό της, αλλά όταν έφτασε η στιγμή να αγοράσει ακίνητο, για να δικαιολογήσει το πόθεν έσχες, επικαλέστηκε τα εισοδήματα των προηγουμένων ετών του συζύγου της, αλλά τα απέρριψε η Εφορία.
Κατόπιν, προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία όμως απέρριψε την προσφυγή της και με την απόφαση που εξέδωσε στις 25 Ιανουαρίου 2024, επικύρωσε την απόφαση της ΔΟΥ, για τον καταλογισμό φόρων ύψους 76.736,28 ευρώ!
Ειδικότερα, στις 23 Αυγούστου 2023 κοινοποιήθηκε πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, για το φορολογικό έτος 2021, σε φορολογούμενη, ύψους 65.142,37 ευρώ πλέον ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 11.593,91 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό για καταβολή 76.736,28 ευρώ.
Ο φόρος καταλογίστηκε επειδή κατά την εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2021, διαπιστώθηκε η αγορά ακινήτου αξίας 150.000 ευρώ και για να καλύψει το ποσό της αγοράς, ανέγραψε στον κωδικό 787 «Ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από τον φόρο» το ποσό 145.000,00 ευρώ.
Όμως, για να αιτιολογήσει το ποσό της ανάλωσης η προσφεύγουσα προσκόμισε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πίνακα ανάλωσης με εισοδήματα από το φορολογικό έτος 2004 μέχρι και το φορολογικό έτος 2020, όπως προέκυψαν από τις κοινές δηλώσεις φόρου εισοδήματος των ετών 2004 έως 2017 που υπέβαλε με τον σύζυγό της και τις δηλώσεις των ετών 2018 έως 2020 που υπέβαλαν οι δύο σύζυγοι χωριστά.
Η Δ.Ο.Υ. ωστόσο απέρριψε το ποσό της ανάλωσης με το σκεπτικό ότι για το φορολογικό έτος 2021, όπως και για τα δύο προηγούμενα έτη, η προσφεύγουσα υπέβαλε χωριστή δήλωση, που συνεπάγεται τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων αποκλειστικά με δικά της εισοδήματα και όχι με εισοδήματα του συζύγου της.
Η ΔΕΔ στην απόφασή της αναφέρει ότι σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς που προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, όπως αυτά δηλώνονται από τον κάθε σύζυγο χωριστά και εξηγεί ότι:

  • Στις χωριστές δηλώσεις συζύγων δεν δύνανται τα εισοδήματα του ενός συζύγου να καλύψουν τα τεκμήρια του άλλου, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά.
  • Το ελάχιστο ποσό αντικειμενικών δαπανών για κάθε σύζυγο στην περίπτωση χωριστών δηλώσεων είναι 3.000 ευρώ.
  • Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.
  • Από τις κοινές δηλώσεις προηγούμενων ετών ο κάθε σύζυγος μπορεί να επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου μόνο από τα δικά του εισοδήματα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για τεράστιο λάθος του ζευγαριού, το οποίο επέλεξε να υποβάλει χωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Απέκτησε δε, ακίνητο στο όνομα της συζύγου η οποία είχε αρνητικό εισόδημα από ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών (-4.752,93 ευρώ), ενώ ο σύζυγός της είχε αντίστοιχα εισοδήματα ύψους 190.390,32 ευρώ και θα μπορούσε να καλύψει το τεκμήριο αγοράς, με άνεση.

Πηγή: sofokleousin.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: