Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών την 28-11-2021 στον Δικηγορικό Σύλλογο Γιαννιτσών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΤΗΣ 28-11-2021
Κατά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στα Γιαννιτσά, την 28-11-2021, για την ανάδειξη Προέδρου και των Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών, ψήφισαν εβδομήντα εννέα (79) μέλη, από τα ενενήντα οκτώ (98) μέλη, που είχαν δικαίωμα ψήφου.
Για το αξίωμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών έλαβε:
ΤΑΝΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αναστασίου εξήντα μία (61) ψήφους
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: εξήντα μία (61)
Βρέθηκαν δεκαπέντε (15) λευκά και τρία (3) άκυρα ψηφοδέλτια.
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών εκλέγεται ο Τανάσκος Χρήστος του Αναστασίου, καθώς έλαβε το απαιτούμενο ποσοστό του 50% συν ένα των έγκυρων ψηφοδελτίων (άρθρο 117 Κώδικα Δικηγόρων – Ν. 4194/2013).

Για το αξίωμα του Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών έλαβαν:
1. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Μιχαήλ σαράντα δύο (42) ψήφους
2. ΚΑΡΑΚΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Ευσταθίου είκοσι πέντε (25) ψήφους
3. ΚΑΣΤΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ευσταθίου σαράντα πέντε (45) ψήφους
4. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ (ΜΕΛΙΝΑ) του Λαζάρου τριάντα οκτώ (38) ψήφους
5. ΜΗΤΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου πενήντα εννέα (59) ψήφους

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: εβδομήντα οκτώ (78)
Βρέθηκαν μηδέν (0) λευκά και ένα (1) άκυρο ψηφοδέλτια. 
 
Σύμβουλοι εκλέγονται κατά σειρά ψήφων που έλαβαν οι:
1.ΜΗΤΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου
2.ΚΑΣΤΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ευσταθίου
3.ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Μιχαήλ
4.ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ (ΜΕΛΙΝΑ) του Λαζάρου

Αναπληρωματικοί σύμβουλοι κατατάσσονται κατά σειρά ψήφων που έλαβαν οι:
ΚΑΡΑΚΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Ευσταθίου
Γιαννιτσά, 28-11-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Νικόλαος Κουμαράς

Δεν υπάρχουν σχόλια: