Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

«Φακελωμένος» από την ΑΑΔΕ κάθε φορολογούμενος!

Πλήρη "φάκελο" με λεπτομερή οικονομικά στοιχεία για κάθε φορολογούμενο δημιουργεί η ΑΑΔΕ και θα μπορεί να τον αξιοποιήσει δεόντως στην προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής. Ο φάκελος και τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης προς διευκόλυνση των συναλλαγών πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες, τα ασφαλιστικά Ταμεία κλπ.
Μπαίνοντας στην πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ο φορολογούμενος θα μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει γι' αυτόν η ΑΑΔΕ.
Ταυτόχρονα, οι φορολογούμενοι οφείλουν να ενημερώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ΑΑΔΕ πριν από την υποβολή της δήλωσης. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ήδη γίνει επικαιροποίηση μέχρι την 1/9/2021, παρέχεται η δυνατότητα αυτή και κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μέσω συνδέσμου που οδηγεί στο Μητρώο και Επικοινωνία της ψηφιακής πύλης myAADE.
Πρόκειται για μια καινοτομία που εφαρμόζεται από φέτος και δίνει στον φορολογούμενο την εικόνα που έχει ήδη σχηματίσει η ΑΑΔΕ για τα εισοδήματά του, τους παρακρατούμενους φόρους, τους τόκους των καταθέσεων και άλλα στοιχεία που προκύπτουν από τον φάκελό του.
Τα συγκεκριμένα στοιχεία προέρχονται από τα ενημερωτικά στοιχεία που απέστειλαν στην ΑΑΔΕ, οι εργοδοτικοί φορείς, ο ΕΦΚΑ και τα άλλα ταμεία, το δημόσιο, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, και δημόσιοι φορείς που αφορούν σε επιδοτήσεις και ενισχύσεις που καταβλήθηκαν το 2021.
Με τη διαδικασία αυτή, ο φορολογούμενος ενημερώνεται συνοπτικά για τα στοιχεία που έχει η ΑΑΔΕ στη διάθεσή της, τα οποία ούτως ή άλλως είναι προσυμπληρωμένα στους διάσπαρτους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης, αλλά με το νέο σύστημα θα είναι συγκεντρωμένα σε ένα μικρό έντυπο, ώστε να δίνεται άμεσα μια εικόνα.
Επίσης, στον συγκεντρωτικό πίνακα θα απεικονίζονται ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο/μέλος συμφώνου συμβίωσης, τα βασικά στοιχεία που έχουν ληφθεί από φορείς, τόσο για εισοδήματα (τρέχουσες και αναδρομικές αποδοχές, αγροτικές επιδοτήσεις – ενισχύσεις, μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα κλπ), όσο και για δαπάνες (δίδακτρα, δάνεια, δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής κ.α.).
Και άλλες αλλαγές
Ταυτόχρονα, η ΑΑΔΕ προέβη και σε άλλες τροποποιήσεις στη διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Ειδικότερα:
  • Για πρώτη φορά, συμπληρώνονται σε διακριτούς κωδικούς, τόσο τα κοινά τέκνα, όσο και τα τέκνα κάθε συζύγου ή μέλους συμφώνου συμβίωσης, που δεν έχουν αποκτηθεί από κοινού (μη κοινά τέκνα). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, και όταν οι γονείς δεν υποβάλλουν από κοινού δήλωση, συμπληρώνεται και ο ΑΦΜ του άλλου γονέα. Επίσης, εκτός από τον ΑΜΚΑ, συμπληρώνεται υποχρεωτικά και ο ΑΦΜ των τέκνων, εφόσον έχει αποκτηθεί.
  • Διευκολύνεται άμεσα η επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των μισθωμένων φοιτητικών κατοικιών. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκαν νέα πεδία στις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, στα οποία συμπληρώνεται ο αριθμός παροχής ρεύματος της μισθωμένης κατοικίας φοιτητή, ο οποίος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, αλλά συμπεριλαμβάνεται ως εξαρτώμενο μέλος στη δήλωση των γονέων του.
Ο «φάκελος» της ΑΑΔΕ εδώ
 
Πηγή: sofokleousin.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: