Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Κατά 422.000 μειώθηκε ο ελληνικός πληθυσμός του 2011 την περίοδο 2011-2021

Τον Ιούλιο του 2022 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον μόνιμο και στα τέλη Δεκεμβρίου 2022 τον νόμιμο πληθυσμό της χώρας, στοιχεία που προέκυψαν από την απογραφή του 2021 η οποία άρχισε τον Οκτώβριο του 2021 και έληξε αρχές του 2023 (!) με πλείστα προβλήματα τα οποία, ανάμεσα στα άλλα, οφείλονται στην υβριδική διεξαγωγή της, από τη μια μεριά με ηλεκτρονική αυτοαπογραφή και από την άλλη με επισκέψεις απογραφέων σε κατοικίες. Προβλήματα, όμως, είχε και η απογραφή του 2011, παρ’ ότι έγινε τον Μάιο του έτους εκείνου.
Μόνιμος πληθυσμός είναι οι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας με ελληνική και ξένη υπηκοότητα, ενώ νόμιμος μόνο ο πληθυσμός με ελληνική υπηκοότητα. Ο πληθυσμός με ξένη υπηκοότητα προκύπτει από την αφαίρεση του νόμιμου πληθυσμού από τον μόνιμο. Ο νόμιμος πληθυσμός το 2011 ήταν κατά κύριο λόγο γηγενείς Ελληνες, ενώ οι υπόλοιποι –πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου– ήταν αλλοδαποί που είχαν αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα μέχρι το έτος εκείνο. Στον νόμιμο πληθυσμό της απογραφής του 2021 περιλαμβάνονται και όσοι απέκτησαν ελληνική υπηκοότητα τα έτη 2011-2021.
Προκειμένου να εκτιμήσουμε τη μεταβολή του πληθυσμού του 2011 με ελληνική και με ξένη υπηκοότητα και του μόνιμου πληθυσμού, εκτός από τα στοιχεία των δύο απογραφών, χρειαζόμαστε στοιχεία για τις γεννήσεις από γυναίκες με ελληνική και ξένη υπηκοότητα και τους θανάτους κατά υπηκοότητα του θανόντος και τη φυσική μεταβολή του πληθυσμού (τις γεννήσεις μείον τους θανάτους) στο διάστημα που μεσολάβησε από το τέλος της απογραφής του 2011 μέχρι το τέλος εκείνης του 2021. Τα στοιχεία αυτά τα πήραμε από τη βάση δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ. Χρειαζόμαστε επίσης τον αριθμό όσων με ξένη υπηκοότητα απέκτησαν ελληνική. Τα στοιχεία αυτά τα έτη 2011-2020 τα πήραμε από τη βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών. Ολα αυτά τα στοιχεία δίνονται στον πίνακα.
Στις γραμμές του πίνακα δίνονται στην:

● 1η ο πληθυσμός της απογραφής 2011.
● 2η ο αριθμός όσων με ξένη υπηκοότητα απέκτησαν ελληνική τη 10ετία 2011-2020. Κατά τον αριθμό αυτό αυξήθηκε ο πληθυσμός του 2011 με ελληνική υπηκοότητα και μειώθηκε εκείνος με ξένη.
● 3η, 4η και 5η οι γεννήσεις κατά υπηκοότητα της μητέρας, οι θάνατοι κατά υπηκοότητα του θανόντος και η φυσική μεταβολή κατά υπηκοότητα. Ο πληθυσμός του 2011 με ελληνική υπηκοότητα μειώθηκε κατά τη φυσική μείωσή του και εκείνος με ξένη αυξήθηκε κατά τη φυσική αύξησή του.
● 6η ο πληθυσμός του 2011 κατά υπηκοότητα μετά τις μεταβολές του από όσους με ξένη υπηκοότητα απέκτησαν την ελληνική και μετά τη φυσική μεταβολή του. Αυτόν τον πληθυσμό θα έπρεπε να βρει η απογραφή του 2021.
● 7η ο πληθυσμός της απογραφής 2021, ο οποίος είναι μικρότερος από εκείνον της 6ης στήλης.
● 8η η μετανάστευση που είναι η διαφορά του πληθυσμού του 2011 μετά τις μεταβολές του (της 6ης στήλης) από εκείνον της απογραφής του 2021 (της 7ης στήλης).
● 9η η συνολική μεταβολή, δηλαδή το άθροισμα της φυσικής μεταβολής και της μετανάστευσης.
Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι ο πληθυσμός με:
● ελληνική υπηκοότητα μειώθηκε κατά 422.007 λόγω της φυσικής μείωσής του κατά 326.658 και της μετανάστευσης 95.349.
● ξένη υπηκοότητα αυξήθηκε κατά 38.202 λόγω του ότι η φυσική αύξησή του κατά 99.192 υπερκάλυψε τη μετανάστευση 60.990.
● ο μόνιμος πληθυσμός μειώθηκε κατά 383.805 λόγω της φυσικής μείωσής του κατά 227.466 και της μετανάστευσης 156.339.
Από την ανάλυση που έγινε στο άρθρο αυτό φάνηκε ότι η μείωση του πληθυσμού οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των γεννήσεων από Ελληνίδες, στην αύξηση των θανάτων και στη μετανάστευση των Ελλήνων, η οποία ήταν μεν σημαντική, αλλά κάτω των 100.000 και όχι 500.000 όπως έχουν γράψει πολλοί.
Τα όσα προαναφέρθηκαν έδειξαν την οξύτητα του δημογραφικού, του μέγιστου εθνικού μας προβλήματος, για το οποίο όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 40 ετών επέδειξαν εγκληματική ολιγωρία μη λαμβάνοντας κανένα δραστικό και μόνιμο μέτρο για την αντιμετώπισή του (όπως π.χ. εκείνα που περιλαμβάνονται στο ομόφωνο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της Βουλής για το δημογραφικό πρόβλημα του 1993), με βαριές βραχυχρόνιες και βαρύτερες μακροχρόνιες επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Μανόλης Δρεττάκης - Πρώην: αντιπροέδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ.
Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: