Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Η "Κοινωνία σε Κίνηση" στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών

- ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑ.
Δυναμικές κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν σήμερα οι αγρότες του Δήμου μας, στον κόμβο Μεσημερίου και Άρνισσας, με αιτήματα που χρήζουν άμεσης ικανοποίησης!
Η Κοινωνία σε Κίνηση στηρίζει και συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα και εκτός των αιτημάτων που διατύπωσαν, ζητά από την Πολιτεία:
1) Την ενεργοποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
2) Τη δημιουργία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αποστολή του την προώθηση, ανάδειξη και προβολή των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.
3) Την πάταξη του φαινομένου των Ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων, που τόσο πλήττει τους αγρότες του Δήμου μας, αλλά και τη φήμη των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στο εξωτερικό.
4) Την τροποποίηση του αναχρονιστικού και ξεπερασμένου από την κλιματική αλλαγή Κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να συμπεριληφθούν εντός της ασφαλιστικής κάλυψης, οι ζημίες από τις βροχοπτώσεις και τον προανθικό παγετό.
Για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ η διατήρηση των αγροτών στις πατρογονικές εστίες τους αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα!
Για τον λόγο αυτό δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε Γραφείο του Αγρότη, το οποίο, μεταξύ άλλων θα έχει ως αποστολή:
α) Την άμεση ενημέρωση των αγροτών για τα θέματα που τους αφορούν.
β) Τη συνεργασία µε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Φορείς έρευνας για τους τομείς της αγροτικής παραγωγής και διάθεσης, για την υιοθέτηση και ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας και για την αντιμετώπιση τεχνικών και διαρθρωτικών προβλημάτων.
γ) Την παρακολούθηση της γεωργικής παραγωγής και των τιμών των γεωργικών προϊόντων, ώστε να δημιουργείται κάθε έτος μια αντιπροσωπευτική βάση τιμών αγροτικών προϊόντων.
δ) Τον εντοπισμό ελλείψεων αγροτικής οδοποιίας σε συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία, με σκοπό την υποβολή σχετικών προτάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Πέλλας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τη συμμετοχή σε προγράμματα αγροτικής οδοποιίας.
ε) Τον συντονισμό και τη διαχείριση διαδικασιών και παρεμβάσεων που σχετίζονται με αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.
Η ανάπτυξη του Δήμου μας είναι άμεσα συνυφασμένη και ταυτισμένη με την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.
Το αγροτικό εισόδημα αποτελεί τη βάση και την κινητήριο δύναμη για το σύνολο της επαγγελματικής δραστηριότητας της περιοχής και το γεγονός αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση όλων των συνδημοτών μας!

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: