Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Εκατοντάδες στη «σέντρα» για μαύρο χρήμα!

96 άτομα τσίμπησε η Αρχή τον Νοέμβριο και πάνω από 450 είναι οι ύποπτοι στο 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου
Έκρηξη των υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος καταγράφηκε τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ζήτησε τον ενδελεχή φορολογικό έλεγχο 96 προσώπων.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ είναι πάνω από 450 τα πρόσωπα που έχουν τεθεί στο στόχαστρο της Eφορίας και της Αρχής για «μαύρο χρήμα», όπως επίσης και η παραπομπή φοροφυγάδων και οφειλετών της Εφορίας, για περεταίρω έλεγχο.
Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο τ η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές αρχές αιτήματα παροχής πληροφοριών για 96 άτομα.
Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία βρίσκονται εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, και η Αρχή ζητεί από την ΑΑΔΕ πληροφορίες για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία που δηλώνουν στην Εφορία, ώστε να συνεχιστεί σε βάθος η έρευνα.
Τα συγκεκριμένα άτομα προέκυψαν από τη διερεύνηση μόλις 9 υποθέσεων που άνοιξε η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, τον Νοέμβριο που σημαίνει ότι σε κάθε υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα του ενός ατόμου.
Επίσης, για τον ίδιο μήνα έχει δοθεί εντολή ελέγχου για τη διερεύνηση επιπλέον 20 υποθέσεων.
Συνολικά στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022, η Αρχή για το ξέπλυμα έχει αποστείλει στην ΑΑΔΕ, 97 υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται συνολικά 466 άτομα σε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος.
Ο αριθμός είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το 2021, που είχαν εντοπιστεί 430 άτομα εμπλεκόμενα σε ύποπτες διαδρομές χρημάτων.
Ακόμη, στο ενδεκάμηνο έχουν εκδοθεί 233 νέες εντολές ελέγχου, ενώ την ίδια περίοδο έκλεισαν 162 υποθέσεις, στις οποίες καταλογίστηκε συνολικά ποσό ύψους 152,4 εκατ. ευρώ.
Τι ψάχνει η Αρχή
Σημειώνεται, πως, τα συγκεκριμένα αιτήματα συνδρομής εστάλησαν από την «Μονάδα A'» της Αρχής, βασικό αντικείμενο της οποίας είναι η διερεύνηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δύναται με βάση το συστατικό της νόμο, να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 6 του ν.3691/2008, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται χρήσιμες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διαβιβάζει πληροφορίες στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους.
Κάθε Έγγραφο Παροχής Πληροφοριών/Υπόθεση της Αρχής, ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα, εφόσον αυτά σχετίζονται με την ίδια υπόθεση.
Φοροφυγάδες και οφειλέτες
Συγχρόνως, το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022, η Εφορία απέστειλε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, 454 υποθέσεις για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, ώστε οι υπόχρεοι να ελεγχθούν και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Επίσης, στην Αρχή, παραπέμφθηκαν και 331 υποθέσεις ιδιωτών ή νομικών προσώπων, που κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ.
Ακόμη, παραπέμφθηκαν στην Αρχή και 579 φορολογούμενοι, με αρρύθμιστα χρέη προς την εφορία ύψους άνω των 50.000 ευρώ, οι οποίοι θα ελεγχθούν και για πιθανή εμπλοκή τους σε ξέπλυμα χρήματος.
Πηγή: sofokleousin.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: