Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Αναγγελία ζημιάς από βροχόπτωση στις 22/05/2023

Η συγκεκριμένη αναγγελία περιλαμβάνει και τη ζημιά από βροχόπτωση στις 17/05/2023.
  • Όσες ποικιλίες δηλώθηκαν σε προηγούμενες αναγγελίες χαλαζιού δεν χρειάζεται να ξαναδηλωθούν.
  • Η αναγγελία αφορά (κεράσια και βερίκοκα για ποικιλίες που βρίσκονται στο στάδιο συγκομιδής, κορόμηλα, μηδικές και βαμβάκια)
  • Όσοι παραγωγοί προβούν σε επανασπορά βαμβακιού να αφήνουν μάρτυρες 1 έως 2 τετράδες όπου να φαίνεται και η πρώτη φύτευση (διπλές σειρές)
  1. <25 στρέμματα 1 τετράδα
  2. >25 στρέμματα 2 τετράδες

Δηλώσεις ζημιάς έως και 6/6/2023 στον κατά τόπους ανταποκριτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: