Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Καθρέπτης του Βόρα-Καϊμάκτσαλαν είναι η λίμνη Βεγορίτιδα και όχι χιλιάδες στρέμματα Πάνελς

Η «Κοινωνία σε Κίνηση» πιστή στις αρχές της διαφάνειας, της αειφορίας και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, προχώρησε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Έδεσσας σε ενημέρωση του σώματος, μέσω της τοποθέτησης του επικεφαλής της Γιάννη Τσεπκεντζή, για την υπό εξέλιξη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 100MW στις Δ.Ε. Βεγορίτιδας και Έδεσσας.
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρία «HELIOSINVESTALPHAMIKE», η οποία έχει ήδη λάβει από τις 07-09-2022 βεβαίωση παραγωγού από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας(Ρ.Α.Ε.) για 16 γήπεδα (πολύγωνα) τα οποία εντοπίζονται στις Τ.Κ. Άρνισσας και Τ.Κ. Βρυτών του Δήμου μας.
Η συνολική έκταση των γηπέδων αυτών ανέρχεται σε 2.450 στρέμματα, ενώ η έκταση την οποία προβλέπεται ότι τελικά θα καταλάβει ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 1.900 στρέμματα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις εκτάσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και εκτάσεις που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Έδεσσας με συνολικό εμβαδόν 925 στρέμματα.
Παρατηρώντας τις θέσεις και το μέγεθός των δεσμευμένων γηπέδων του έργου (Φωτό 1), γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η υλοποίησή του, θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλοιώσεις στην αισθητική του τοπίου, αφού θα διαφοροποιηθεί αμετάκλητα η θέα της περιοχής από την Παναγίτσα, τη Ζέρβη και τον Αγ. Αθανάσιο!
Παράλληλα θα προξενούσε και αρνητικές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα της περιοχής (γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία κλπ).
Ιδιαιτέρως δε προβληματική κρίνεται και η άμεση γειτνίαση με τους οικισμούς Άρνισσας και Ν.Ξανθογείων, όπου προβλέπεται η κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου έκτασης 657 στρ όσο περίπου ολόκληρος ο οικισμός της Άρνισσας σε απόσταση μόλις 100μ. από το όριό της, καθώς και η κάλυψη με πάνελς μιας έκτασης 175 στρ σχεδόν διπλάσιας από τον οικισμό Ν.Ξανθογείων σε απόσταση λιγότερη των 200μ. από το όριο τους (Φωτό 2 & 3).

Το συγκεκριμένο θέμα αναδεικνύει για ακόμα μια φορά την ολιγωρία και τα αργά αντανακλαστικά της διοίκησης του Δήμου σε καίρια ζητήματα, καθώς παρά το γεγονός ότι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας απάντησε από τις 06/02/2023 σε αίτηση της εν λόγω εταιρίας σχετικά με τις θεσμοθετημένες χρήσεις δεν πραγματοποιήθηκε καμία ενέργεια ούτε προς την κατεύθυνση της προάσπισης των εκτάσεων του Δήμου, ούτε προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας.

Σκοπός της παράταξής μας, ιδίως για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, δεν είναι να στηλιτέψει τις κακές επιδόσεις της διοίκησης του Δήμου, αλλά πρωτίστως να πληροφορήσει τους δημότες για τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, να προλάβει δυσάρεστες καταστάσεις και να θέσει ένα πλαίσιο διαφάνειας και διαλόγου.
Για τον λόγο αυτό και ενημερώνουμε ότι στη σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (https://eprm.ypen.gr/src/App/user/register) μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος (σύλλογοι, φορείς, μεμονωμένοι πολίτες κλπ), με μία απλή εγγραφή, να λάβει γνώση για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου και να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση η οποία είναι ανοιχτή μέχρι τις 15/06/2023.
Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι για εμάς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(Α.Π.Ε.) δεν αποτελούν “ταμπού” και μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή επιλογή αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας υπό την προϋπόθεση ο ίδιος ο Δήμος, ως ιδιοκτήτης-παραγωγός και όχι απλά ως εκμισθωτής εκτάσεων, να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση σεβόμενος κανόνες και κριτήρια χωροθέτησης που θα επιτρέπουν αφενός τη δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. μειωμένου επενδυτικού ρίσκου και αφετέρου την αρμονική ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
Η «Κοινωνία σε Κίνηση» εμμένει στην πάγια θέση της ότι στην πορεία αναγέννησης του Δήμου μας, η ευρύτερη περιοχή της Βεγορίτιδας πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο βάση ενός ολιστικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, ο οποίος θα αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, χωρίς να έρχεται στο προσκήνιο συγκυριακά μέσα από μεμονωμένες και αποσπασματικές δράσεις.
Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε υποχρέωσή μας να δηλώσουμε ρητά την αντίθεσή μας στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, θέση που θα επαναλάβουμε και όταν θα κληθούμε να τοποθετηθούμε ενώπιον του Δ.Σ. όσον αφορά τη διάθεση ή όχι των δημοτικών εκτάσεων στην συγκεκριμένη εταιρία.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: