Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Δήμος Πέλλας: Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2023

Με το αριθμ. πρωτ. 13696/27-01-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2023 Δήμου Πέλλας (απόφαση 216/2022 Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας).
Μπορείτε να κατεβάσετε τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό κάνοντας κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: