Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023

Οι νέοι όροι για τα τιμολόγια ρεύματος μετά το “ξεπάγωμα” της ρήτρας αναπροσαρμογής

Με απόφασή της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας καθορίζει τις κατηγορίες των τιμολογίων, τις υποχρεώσεις των προμηθευτών και την… τύχη των παλιών συμβολαίων.
Το νέο πλαίσιο για τη λειτουργία της αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζει η ΡΑΑΕΥ με αποφασή της.
Ειδικότερα, πρόκειται για 3 κατηγορίες:

  1. Προϊόντα Σταθερής τιμής Ορισμένου Χρόνου και Σταθερής Τιμολόγησης (Σταθερά Τιμολόγια) – Σήμανση με χρώμα μπλε
  2. Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης – Σήμανση με χρώμα πράσινο
  3. Προϊόντα Δυναμικής Τιμολόγησης – Σήμανση με χρώμα πορτοκαλί

Με τη απόφαση της Αρχής καθορίζονται υποχρεώσεις ενημέρωσης των καταναλωτών από τους προμηθευτές, ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν εικόνα για τις αλλαγές που θα επιφέρει στις συμβάσεις τους το «ξεπάγωμα» των ρητρών αναπροσαρμογής από την 1η Ιανουαρίου.
Την ίδια στιγμή, με την απόφαση, η Ρυθμιστική Αρχή δίνει λύση για τις περιπτώσεις καταναλωτών που προμηθεύονται ρεύμα από κάποιον προμηθευτή στη βάση σύμβασης που έχει λήξει, ή οι οποίοι έχουν υπαχθεί από τους παρόχους τους σε προϊόντα μετάπτωσης, για όσο διάστημα παρέμειναν «παγωμένες» οι ρήτρες.
Όσον αφορά την προγνωστοποίηση, η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει τις εταιρείες με κυμαινόμενα προϊόντα, οι οποίες θα επιλέξουν να μην «αναβιώσουν» απλώς τους όρους που είχαν απενεργοποιηθεί από τον Αύγουστο του 2022 (με την έναρξη εφαρμογής των παρεμβάσεων στη λιανική ρεύματος), όπως τον μαθηματικό τύπο της ρήτρας. Έτσι, στην περίπτωση που προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αλλαγή (είτε στους τιμολογιακούς, είτε στους συμβατικούς όρους του προϊόντος) θα πρέπει να ενημερώσουν για τις τροποποιήσεις τους πελάτες τους με τους οποίους έχουν συνάψει αντίστοιχη σύμβαση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το «οποιαδήποτε αλλαγή» περιλαμβάνει ακόμη και το σενάριο που αλλάξει μόνο ο μαθηματικός τύπος της ρήτρας αναπροσαρμογής. Σε κάθε περίπτωση, η προγνωστοποίηση θα πρέπει να γίνει μέχρι την 1η Νοεμβρίου, με τον ίδιο τρόπο -έντυπο ή ηλεκτρονικό- με τον οποίο ο καταναλωτής έχει επιλέξει να λαμβάνει τον λογαριασμό του. Έτσι, στην περίπτωση των νοικοκυριών που έχουν διαλέξει τον ηλεκτρονικό λογαριασμό, η ενημέρωση θα μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικής επιστολής.
Αν πάλι ο καταναλωτής λαμβάνει έγχαρτο λογαριασμό, τότε θα πρέπει να του γνωστοποιηθούν οι τροποποιήσεις με έντυπη επιστολή. Μάλιστα, όπως επισημαίνει η Αρχή, η επιστολή μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στον ίδιο φάκελο με τον λογαριασμό κατανάλωσης, σε διακριτό έντυπο.
Υπενθυμίζεται ότι στα κυμαινόμενα τιμολόγια η ΡΑΑΕΥ έχει έτσι και αλλιώς εξαλείψει τη δυνατότητα επιβολής πέναλτι πρόωρης αποχώρησης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής δέσμευσης του καταναλωτή. Επομένως, στην περίπτωση που ένας πελάτης δεν συμφωνεί με τις τροποποιήσεις του «παλιού» του προγράμματος, μπορεί ελεύθερα να συμβληθεί σε κάποιο άλλο προϊόν του παρόχου του, ή να αλλάξει εταιρεία.
Η προγνωστοποίηση έως την 1η Νοεμβρίου αποτελεί σημαντικό πυλώνα και στην περίπτωση των καταναλωτών με ληγμένες συμβάσεις προμήθειας ή οι οποίοι έχουν υπαχθεί σε προϊόντα μετάπτωσης – που θα λήξουν με την απόσυρση των έκτακτων μέτρων. Για αυτές τις κατηγορίες πελατών, όπως σημειώνει η ΡΑΑΕΥ, κανονικά σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας θα έπρεπε να υπογραφούν νέες συμβάσεις.
«Ωστόσο, δεδομένων όσων προηγήθηκαν αλλά και του σύντομου χρονικού διαστήματος που απομένει μέχρι τις 31.12.2023 για να διευθετηθούν οι συμβατικές εκκρεμότητες, να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση των καταναλωτών στο πάγιο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς και να επιταχυνθεί συναφώς η ενημέρωση τους για τους διαφορετικούς τύπους των προσφερόμενων προϊόντων προμήθειας, κρίνεται σκόπιμη, κατ΄ εξαίρεση η εφαρμογή της διαδικασίας της προγνωστοποίησης», σημειώνεται στην απόφαση. Επίσης, με αυτό τον τρόπο προλαμβάνεται η πιθανότητα υπαγωγής καταναλωτών στο –οικονομικά επαχθέστερο– καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας, εφόσον δεν μεριμνήσουν –εντός του ασφυκτικού χρονικού περιθωρίου μέχρι τις 31.12.2023– για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας.
Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, πρακτικά ο προμηθευτής θα ενημερώνει τους πελάτες του ότι θα τους μεταφέρει σε κάποιο νέο προϊόν, η επιλογή του οποίου θα είναι στην απόλυτη ευχέρειά του. Η σχετικά προγνωστοποίηση θα μπορεί να γίνει και πάλι έγχαρτα ή ηλεκτρονικά (ανάλογα με τον τρόπο λήψης των λογαριασμών), περιλαμβάνοντας όμως αυτή τη φορά το σύνολο των όρων προμήθειας.
Αν ο καταναλωτής δεν δηλώσει γραπτώς στον πάροχο ότι διαφωνεί με τη μετακίνηση στο νέο αυτό προϊόν, τότε αυτό θα σημαίνει ότι συναινεί – «η συναίνεση του καταναλωτή τεκμαίρεται σε περίπτωση μη-εναντίωσής του στους νέους συμβατικούς – τιμολογιακούς όρους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση. Αν δεν αποδέχεται τους νέους όρους, τότε οφείλει να δηλώσει προς τον προμηθευτή γραπτώς την εναντίωσή του, εντός 30 ημερών από την προγνωστοποίηση.
Σε περίπτωση εναντίωσης, ο καταναλωτής είναι ελεύθερος να διαλέξει οποιοδήποτε πρόγραμμα της αρεσκείας του -είτε στον υφιστάμενο είτε σε νέο προμηθευτή- και να υπογράψει σύμβαση. Ωστόσο, αν δεν συμβληθεί σε πρόγραμμα μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2024 (όταν λήξουν τα έκτακτα μέτρα) θα μεταπέσει στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας.

Θοδωρής Παναγούλης
Πηγή: news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: