Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

13 χρόνια χωρίς διαχειριστική μελέτη για το Δημοτικό Δάσος της Παναγίτσας!

Η διαχείριση των δημοτικών δασών γίνεται βάσει εγκεκριμένων, από την Δασική Υπηρεσία διαχειριστικών μελετών, οι οποίες συντάσσονται και υποβάλλονται ανά δεκαετία από το Δήμο Έδεσσας και σκοπό έχουν την ρύθμιση και νομιμοποίηση των καρπώσεων.
Στη μελέτη αυτή υπολογίζεται το σύνολο του λήμματος που μπορεί να αποληφθεί από το δάσος στην 10ετία, το οποίο πρωταρχικό σκοπό έχει την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων σε καυσόξυλα. Περίσσεια λήμματος μπορεί να διατεθεί στο εμπόριο για την επίτευξη χρηματικής προσόδου.
Στην περίπτωση του Δημοτικού δάσους Παναγίτσας η τελευταία διαχειριστική μελέτη έληξε το έτος 2009 και μέχρι σήμερα δεν κατατέθηκε νέα μελέτη, με αποτέλεσμα να γίνεται προσπάθεια κάλυψης των αναγκών των κατοίκων Παναγίτσας σε καυσόξυλα , με πίνακες υλοτομίας, ετήσιας διάρκειας, ο τελευταίος των οποίων ίσχυσε για το έτος 2019.
Η μη ύπαρξη εγκεκριμένης μελέτης έχει ως συνέπεια να μη μπορούν να καλυφθούν οι απαιτούμενες ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα και να χάνονται έσοδα από δασικά προϊόντα που θα μπορούσαν να διατεθούν στο εμπόριο. Η υλοτόμηση των συστάδων οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες σε καυσόξυλα για το φετινό χειμώνα ακόμα δεν ξεκίνησε.
Το ίδιο ισχύει και για το μικρότερο σε έκταση δημοτικό δάσος Μεσημερίου, που η τελευταία διαχειριστική μελέτη ίσχυσε για την περίοδο 2007-2016.
Με δεδομένη την ενεργειακή κρίση και την μεγάλη ζήτηση σε καυσόξυλα, είναι απαράδεκτο το δημοτικό δάσος να μην είναι εκμεταλλεύσιμο.
Η διαχείριση και η εκμετάλλευση του δάσους, εκτός των άλλων θα δημιουργούσε θέσεις εργασίας (υλοτόμοι) σε ανθρώπους του τόπου μας.
Η Κοινωνία σε Κίνηση θεωρεί απαράδεκτη την επί 13 χρόνια αδιαφορία της παράταξης του κ. Γιάννου και απαιτεί την άμεση κατάθεση διαχειριστικής μελέτης.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: