Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

Γκάγκα και Πλεύρης βάζουν την ταφόπλακα στο ΕΣΥ

Καταργούν την απαγόρευση εργασίας των γιατρών του ΕΣΥ στα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας και σε ιδιωτικά ιατρεία
Τα άρθρα 7 και 10 του νομοσχεδίου που το δίδυμο του υπουργείου Υγείας έδωσε στους συνδικαλιστές της ΕΙΝΑΠ και της ΟΕΝΓΕ προβλέπουν ρητά ότι καταργείται η απαγόρευση στους γιατρούς του ΕΣΥ να εργάζονται στα μαγαζιά των εμπόρων της Υγείας ή να έχουν ιδιωτικά ιατρεία, βάζοντας έτσι την ταφόπλακα στο ΕΣΥ.
Στις 8 Φλεβάρη του 2022, η Γκάγκα είχε προαναγγείλει την ύπαρξη νομοσχεδίου που προβλέπει την κατάργηση της απαγόρευσης στους γιατρούς του ΕΣΥ να δουλεύουν στα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας και τη μετατροπή όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ. Δηλαδή, το άνοιγμα του δρόμου για την πλήρη ιδιωτικοποίηση.
Για την κατάργηση της απαγόρευσης στους γιατρούς του ΕΣΥ είχε πει συγκεκριμένα:
«Σήμερα, όπως έχετε δει όλοι, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπάρχουν γιατροί πολλών ταχυτήτων. Υπάρχουν πανεπιστημιακοί γιατροί, υπάρχουν γιατροί ΕΣΥ και υπάρχουν και στρατιωτικοί γιατροί… Οι πανεπιστημιακοί γιατροί έχουν δικαίωμα ελευθέρου επαγγέλματος, παράλληλα με τη δυνατότητα ερευνητικού έργου, διδακτικού έργου και κλινικού έργου μέσα στα νοσοκομεία μας. Επίσης, δικαίωμα κλινικού ελεύθερου επαγγέλματος έχουν οι στρατιωτικοί γιατροί, παράλληλα με τα νοσοκομειακά τους καθήκοντα. Και οι δύο κατηγορίες γιατρών είναι κατηγορίες γιατρών που εκτιμάμε και τιμούμε. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να προσφέρουμε τις ίδιες ευκαιρίες και δυνατότητες σε όλους τους γιατρούς του συστήματος υγείας» (οι εμφάσεις δικές μας).
Για να μπορέσει να περάσει στη σκληρά εργαζόμενη και εκμεταλλευόμενη ελληνική κοινωνία αυτή την καταστροφική διάταξη για τη δημόσια υγεία ως δήθεν φιλολαϊκό μέτρο, δεν επιτρέπει εξαρχής σε όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ να δουλεύουν στα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας και να έχουν ιδιωτικά ιατρεία. Σε πρώτη φάση το επιτρέπει μόνο σε αυτούς που κάνουν απογευματινό ιδιωτικό ιατρείο στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Πρόκειται για παγίδα στην οποία δεν πρέπει να πιαστούν ο ελληνικός λαός και οι γιατροί του ΕΣΥ που αγωνίζονται για δωρεάν δημόσια υγεία αποκλειστικά από τα κρατικά νοσοκομεία του ΕΣΥ. Αυτό το τερατούργημα δεν πρέπει να περάσει. Να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι ότι οι κυβερνήσεις όλων των χρωμάτων ξηλώνουν σταδιακά, σαν κάλτσα, νόμους όπως αυτός του ΕΣΥ, που έχουν διατάξεις υπέρ του ελληνικού λαού.
Ολόκληρο το τερατούργημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη το δημοσιεύσαμε στις 17 Σεπτέμβρη, στο άρθρο μας με τίτλο: Τινάζουν στον αέρα τη μόνιμη και αποκλειστική απασχόληση του γιατρών του ΕΣΥ. Το άρθρο 10 αναφέρει (η έμφαση δική μας):
«Εργασιακές σχέσεις κλάδων ΕΣΥ – Απασχόληση ιατρών κλάδων ΕΣΥ στον Ιδιωτικό τομέα της ιατρικής
Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας του νοσοκομείου, εκτός των ημερών εφημερίας, δύνανται να έχουν περιορισμένη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής και η έκταση αυτής…
Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής κατ’ εφαρμογή του παρόντος δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα».
Η φράση «κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων» δεν είναι τυχαία. Η άρση της απαγόρευσης απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ στα μαγαζιά των εμπόρων υγείας και ανοίγματος απ’ αυτούς ιδιωτικών ιατρείων προσκρούει σε ισχύουσες διατάξεις. Και όχι μόνο αυτό: συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που με βάση το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα επιφέρει απόλυση.
Ας δούμε τις ισχύουσες διατάξεις (η έμφαση δική μας):
Νόμος 2889/2001 άρθρο 11
Ιατροί Ε.Σ.Υ.

α. Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου εντός ή εκτός του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας ή η με οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί εκτός από το παράπτωμα του άρθρου 77 της παρ. 1 περίπτωση ε΄του ν. 2071/1992(Α΄ 123), το πειθαρχικό αδίκημα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς για υπάλληλο συμπεριφοράς του άρθρου 107 παρ.1 περίπτωση ε΄ του ν. 3528/2007 και συνεπάγεται την άμεση θέση του παραβάτη σε κατάσταση αναστολής καθηκόντων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 104 του ιδίου νόμου, με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΔΥΠΕ, που δεν απαιτείται να έχει περαιτέρω αιτιολογία εκτός από τη διαπίστωση της παράβασης, καθώς και την παραπομπή του υπαιτίου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της οριστικής παύσης.
Αρθρο 77 νόμου 2071/1992
Πειθαρχικά αδικήματα των ιατρών Ε.Σ.Υ. είναι τα προβλεπόμενα από τις πειθαρχικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και τα επόμενα:
α) Η άσκηση ελεύθερου ή άλλου επαγγέλματος από τους ιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ή η κατοχή άλλης Θέσης κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 63 του νόμου αυτού. Επίσης η άσκηση άλλου επαγγέλματος από τους ιατρούς μερικής απασχόλησης ή τους ιατρούς συμβούλους, εκτός από τα επιτρεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 63 του παρόντος νόμου…
Πειθαρχικές ποινές είναι: (…)
ε) Οριστική παύση.
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, η απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ στα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας και το άνοιγμα ιδιωτικού ιατρείου θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα «χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς για υπάλληλο» και οδηγεί στην απόλυση!
Η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου θεωρούνταν πειθαρχικό παράπτωμα που οδηγεί στην απόλυση, στη συνέχεια όμως, στο πλαίσιο του βαθμιαίου ξηλώματος της κάλτσας, επιτράπηκε το ιδιωτικό απογευματινό ιατρείο από τους γιατρούς του ΕΣΥ μέσα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και έπαψε να είναι πειθαρχικό παράπτωμα «αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς». Τώρα, με το άρθρο 10 του νομοσχέδιου-εκτρώματος, δεν θα θεωρείται παράπτωμα «αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς» ούτε η απασχόληση γιατρών του ΕΣΥ στα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας ούτε η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου εκτός νοσοκομείου.
Το δίδυμο Γκάγκα-Πλεύρη ισχυρίζεται ότι αυτή η απασχόληση θα είναι περιορισμένη. Πρόκειται για ανέκδοτο. Ποιος θα ελέγξει το γιατρό του ΕΣΥ πόσες ώρες θα δουλεύει στα ιδιωτικά μαγαζιά ή/και στο ιδιωτικό του ιατρείο; Το μόνο βέβαιο είναι ότι ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για να μειώσει ο γιατρός του ΕΣΥ τα ραντεβού στο απογευματινό ιατρείο μέσα στο νοσοκομείο.
Αν αφήσουμε να περάσουν αυτές οι εκτρωματικές διατάξεις, το αποτέλεσμα θα είναι να ξηλωθεί πλήρως η κάλτσα του ΕΣΥ και αντί για δημόσια δωρεάν υγεία στα κρατικά νοσοκομεία να έχουμε πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ.
Προαναγγέλλοντας τη μετατροπή όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ σε ΝΠΙΔ, η Γκάγκα έλεγε στην Ολομέλεια της Βουλής στις στις 8 Φλεβάρη του 2022 (η έμφαση δική μας):
«Θεωρούμε ότι με αυτή την επιλογή, που είναι επιλογή που έχει όλη η Ευρώπη για τα νοσοκομεία της, θα είναι αποδοτικότερη η λειτουργία και ορθολογικότερη η χρήση των πόρων του, βελτιωμένη δε η παροχή των υπηρεσιών του. Να θυμίσω, όπως είπα, ότι στην Ευρωπαϊκή Ενωση η πλειοψηφία των δημοσίων νοσοκομείων λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (…) Θα εφαρμοστούν καινοτομίες και σύγχρονο μοντέλο διοίκησης που περιλαμβάνουν γενικό διευθυντή, διαχειριστή κλινών και διαχειριστή κινδύνου, με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων, τη βέλτιστη διαχείριση και τον συντονισμό της κατανομής των κλινών και τον συντονισμό των διαδικασιών ελέγχου κινδύνων για το νοσοκομείο. Κι αυτό είναι κάτι που θέλουμε για όλα τα νοσοκομεία μας και ήδη το ξεκινάμε πολύ σύντομα μέσα στο μήνα με τα Νοσοκομεία “Παπαγεωργίου“ και “ΠΑΓΝΗ“ σαν πιλοτικά και το συνεχίζουμε με τον ΟΔΙΠΥ».
Σύμφωνα με όσα είχε πει στη Βουλή ο Πλεύρης, το νομοσχέδιο το είχε επεξεργαστεί η Γκάγκα και είχε περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο. Με δεδομένη τη θέση της Γκάγκα (αλλά και του νεοφιλελεύθερου Μητσοτάκη) για μετατροπή των νοσοκομείων του ΕΣΥ σε ΝΠΙΔ, υποθέτουμε ότι στο νομοσχέδιο που πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο θα υπήρχε και τέτοια διάταξη. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, όταν αυτό το νομοσχέδιο-τερατούργημα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση, να περιλαμβάνει και τέτοια ρύθμιση. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα επιχειρήσει αιφνιδιασμό της τελευταίας στιγμής.
Στο άρθρο 7 του νομοσχεδίου, στο όνομα των άγονων προκηρύξεων για θέσεις μόνιμων γιατρών του ΕΣΥ, εισάγεται ο θεσμός του γιατρού μερικής απασχόλησης (αρχικά για τρία χρόνια και στη συνέχεια για άλλα τρία). Αυτός θα μπορεί να διατηρεί και ιδιωτικό ιατρείο ή/και να δουλεύει στα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας. Σημειώνουμε, με την ευκαιρία, ότι οι προκηρύξεις πολλές φορές καθίστανται άγονες, εξαιτίας των προϋποθέσεων που τίθενται σκόπιμα από τις κυβερνήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η στρατηγική της πλήρους ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ.
Στο άρθρο 7 υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με το άρθρο 10. Αναφέρεται ανοιχτά, ότι ο γιατρός μερικής απασχόλησης διατηρεί το δικαίωμα απασχόλησης στον «ιδιωτικό τομέα της Ιατρικής», δηλαδή στα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας ή/και σε ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο άρθρο 10 αναφέρεται απλά το δικαίωμα των γιατρών του ΕΣΥ να απασχολούνται στον «ιδιωτικό τομέα της ιατρικής». Νομίζουν ότι έτσι μπορούν να χρυσώσουν το χάπι. Προφανώς, στον «ιδιωτικό τομέα της ιατρικής», εκτός από τα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας, συμπεριλαμβάνονται και τα ιδιωτικά ιατρεία.
Ακόμη, με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 ανοίγει ο δρόμος στην ιδιωτικοποίηση των διακομιδών, ενώ με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 ανοίγει ο δρόμος για να κυριαρχήσουν στις θέσεις των Συντονιστών Διευθυντών ιδιώτες γιατροί, που θα πέσουν σαν αλεξιπτωτιστές στο βομβαρδισμένο τοπίο ενός ιδιωτικοποιούμενου ΕΣΥ.
Προσέξτε: Ενας γιατρός του ΕΣΥ με βαθμό Επιμελητή Β, για να πάρει το βαθμό Επιμελητή Α πρέπει να παραμείνει 7 χρόνια και για να πάρει το βαθμό του Διευθυντή, πρέπει να παραμείνει 8 χρόνια στον βαθμό του Επιμελητή Α. Συνολικά 15 χρόνια. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νομοσχέδιου-εκτρώματος, τα χρόνια μειώνονται στα 8 και ανεξάρτητα βαθμού στο δημόσιο, δηλαδή ανεξάρτητα αν είναι Επιμελητής Β ή Α. Το χειρότερο; Δίνεται αυτή η δυνατότητα και σε ιδιώτες γιατρούς! Παραθέτουμε τη διάταξη (η έμφαση δική μας):
«Η κάλυψη κενής ή κενούμενης θέσης Συντονιστή Διευθυντή πραγματοποιείται με ανοιχτή προκήρυξη, στην οποία δύνανται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι ειδικευμένοι ιατροί με τουλάχιστον οκτώ χρόνια προϋπηρεσία στην οικεία ειδικότητα που είτε ανήκουν στον κλάδο ΕΣΥ, ανεξάρτητα βαθμού, είτε είναι ιδιώτες ιατροί»!
Ιδιώτες ειδικευμένοι γιατροί, με 8 χρόνια στην ειδικότητά τους, μπορούν να διεκδικήσουν θέση Συντονιστή Διευθυντή σε νοσοκομείο του ΕΣΥ! Θέσεις που ως τώρα διεκδικούν μόνο Διευθυντές του ΕΣΥ, που για να γίνουν Διευθυντές έχουν εργαστεί τουλάχιστον επί 15 χρόνια στις βαθμίδες των Επιμελητών Α’ και Β’ και πάντα ως γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης!
Μ’ αυτή τη διάταξη γίνεται ελκυστική η θέση του Συντονιστή Διευθυντή για τους ιδιώτες γιατρούς, καθώς με το άρθρο 10 θα μπορούν να διατηρούν τα ιδιωτικά ιατρεία τους και να συνεχίσουν να εργάζονται στα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας! Στόχος; Να μετατρέψουν ολόκληρους τομείς και τμήματα των Νοσοκομείων του ΕΣΥ σε ιδιωτικά μαγαζιά!
Θα επανέλθουμε στο σχολιασμό αυτού του τερατουργήματος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που αναμένεται να εμπλουτιστεί με πληθώρα νέων διατάξεων. Εκείνο που τονίζουμε καταληκτικά είναι πως πρέπει να αντιδράσουμε μαχητικά για να αναγκάσουμε αυτή την αντιλαϊκή κυβέρνηση να μην το καταθέσει στη βουλή.

Από eksegersi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: