Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

Νομιμοποιούν τις παραβάσεις για τον ΟΛΘ

Με νομοσχέδιο η κυβέρνηση νομιμοποιεί εκ των υστέρων τις παραβάσεις της συμφωνίας υλοποίησης των υποχρεωτικών επενδύσεων που είχε επιβάλει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στους ιδιώτες για την παραχώρηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
Την εκ των υστέρων νομιμοποίηση των παραβάσεων της συμφωνίας υλοποίησης των υποχρεωτικών επενδύσεων που επέβαλε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στους ιδιώτες οι οποίοι ανέλαβαν τη διαχείριση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προωθεί η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο –έγινε δεκτό επί της αρχής του κατά πλειοψηφία μετά τη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής– του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης. Με το νομοσχέδιο απαλλάσσονται οι ιδιώτες από τις ποινικές ρήτρες που προβλέπει η Σύμβαση Παραχώρησης (Σ.Π.).
Οι τροποποιήσεις του νόμου 4522/2018 αφορούν:
1. Τη νομοθετική κύρωση της συμφωνίας που υπέγραψαν ΥΠΟΙΚ, ΥΝΑΝΠ και ΟΛΘ στις 4.7.2022 για την παράταση των προθεσμιών για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης του κτιρίου του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού, που σύμφωνα με την ισχύουσα Σ.Π. θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί στις 23.3.2022.
2. Την τροποποίηση των διαστάσεων της επέκτασης του 6ου προβλήτα και συγκεκριμένα την αύξηση του μήκους του κρηπιδώματος από 440 μέτρα σε 513 μέτρα και τη μείωση του πλάτους του προβλήτα από 300 μέτρα σε 258 μέτρα. Το συνολικό εμβαδόν παραμένει σχεδόν το ίδιο (αυξάνεται από 132.000 τ.μ. σε 132.354 τ.μ.).
3. Τον συνυπολογισμό στις υποχρεωτικές επενδύσεις της αγοράς πέντε (5) οχημάτων μεταφοράς και στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων συνολικής αξίας τεσσάρων (4) εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις της ισχύουσας Σ.Π..
Προκαλεί απορίες
Από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Σ.Π. οι 2 και 3 δεν μεταβάλλουν ουσιαστικά τις υποχρεώσεις του ΟΛΘ παρά το γεγονός ότι προκαλεί απορίες η επιμονή του ΟΛΘ να συνυπολογιστεί στις υποχρεωτικές επενδύσεις ποσό τεσσάρων εκατ. ευρώ. Ομως η συμφωνία ΥΠΟΙΚ και ΥΝΑΝΠ για την παράταση μέχρι το 2025 (!) της υλοποίησης των έργων αποκατάστασης της λειτουργίας του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού δημιουργεί πλείστα ερωτήματα ως προς τους σχεδιασμούς του ιδιώτη και για τη συνηγορία του Δημοσίου. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
Σύμφωνα με τους όρους της Σ.Π., ο ΟΛΘ θα έπρεπε μέχρι τις 23.3.2019 να έχει εξασφαλίσει την έγκριση της στατικής μελέτης για τα έργα και μέχρι τις 23.3.2022 να έχει υλοποιήσει τα έργα. Από τη γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (την οποία ζήτησε το ΥΝΑΝΠ και την οποία ακολούθως πέταξε στο καλάθι των αχρήστων) με ημερομηνία 21.4.2021 προκύπτουν τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία:

  1. Ο ΟΛΘ είχε εξασφαλίσει στα τέλη του 2019 τις απαιτούμενες εγκρίσεις της στατικής μελέτης από τους αρμόδιους φορείς του Ε.Δ. (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων) και θα μπορούσε να ξεκινήσει τα έργα αποκατάστασης.
  2. Αντί για την έναρξη των έργων η διοίκηση του ΟΛΘ υπέβαλε σειρά αιτημάτων παράτασης της υλοποίησης των έργων επικαλούμενη τις επιπτώσεις από την πανδημία και τη μη ολοκλήρωση τεχνικοοικονομικής μελέτης για την αξιοποίηση του κτιρίου, η οποία ανατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 και αγνοείται –ακόμη και σήμερα– η τύχη της.
  3. Τα ανωτέρω επιχειρήματα δεν έγιναν αποδεκτά από τη ΡΑΛ η οποία με τη γνωμοδότησή της απέρριψε το αίτημα παράτασης, αντιτείνοντας ότι τα έργα αποκατάστασης του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού από πλευράς στατικής και δομικής αποκατάστασής του θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, καθώς δεν υπήρξε γενική απαγόρευση εκτέλεσης δομικών έργων κατά την περίοδο της πανδημίας, ενώ δεν αποδέχτηκε και τη σύνδεση της ολοκλήρωσης της τεχνικοοικονομικής μελέτης με «την εκτέλεση εργασιών στατικής και δομικής αποκατάστασης του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού τη στιγμή που τα σχέδια για τις τελευταίες αυτές εργασίες και η διοικητική έγκριση αυτών έλαβαν χώρα εντελώς ανεξάρτητα από την τεχνοοικονομική μελέτη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρεται και στη γνωμοδότηση της ΡΑΛ, σύμφωνα με τη Σ.Π. προβλέπονται ποινικές ρήτρες σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των Εργων Αποκατάστασης «[…] κατά τη διάρκεια των 36 μηνών μετά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος (23.03.2018)». Τα δύο υπουργεία, όπως έπραξαν και στην περίπτωση της μη υλοποίησης των υποχρεωτικών επενδύσεων από τον ΟΛΠ, φροντίζουν με την κατάθεση του νομοσχεδίου να απαλλάξουν τον ΟΛΘ από οποιοδήποτε ενδεχόμενο επιβολής αυτών των ποινικών ρητρών.
Και κάτι τελευταίο αλλά ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στην πόλη μας. Κατά την ακρόαση των φορέων στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής «έλαμψε» διά της απουσίας του ο Δήμος Θεσσαλονίκης (που, πέραν των άλλων, έχει και οικονομικό κίνητρο αφού εισπράττει τέλη), ενώ οι «παραγωγικοί» φορείς (ΣΕΒ, ΣΕΒΕ, ΕΒΕΘ), που μέχρι την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ διαρρήγνυαν τα ιμάτιά τους για τη μη υλοποίηση επενδύσεων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, έσπευσαν να δηλώσουν την απόλυτη συμφωνία τους με το ν/σ χωρίς να κάνουν οποιαδήποτε αναφορά όχι μόνο για τη μη υλοποίηση μέχρι σήμερα των έργων αποκατάστασης του κτιρίου του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού, αλλά ούτε για την επί 4,5 χρόνια ανυπαρξία οποιουδήποτε έργου για την επέκταση του 6ου προβλήτα.

Απόστολος Λυκεσάς
Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: