Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Στήνουν ανεξάρτητη Αρχή «ευνουχισμένη» εκ γενετής...

Στον νόμο που ψηφίζεται στη Βουλή για τον νέο «Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών» περιλαμβάνονται διατάξεις που επιτρέπουν στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να έχει εκείνος το γενικό πρόσταγμα, απομακρύνοντας και τοποθετώντας υπαλλήλους κατά το δοκούν • Ανάλογοι φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο λειτουργούν με πλήρη ανεξαρτησία και εκδίδουν οδηγίες στις οποίες υπακούν όχι μόνο οι επιχειρήσεις μεταφορών, αλλά και οι κυβερνήσεις • Παράλληλα με άλλες ρυθμίσεις υπονομεύεται και η ανεξαρτησία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, καθώς δίνεται το δικαίωμα στον υπουργό να μετατάσσει υπαλλήλους της Αρχής σε άλλες υπηρεσίες.
Σε «ευνουχισμό εκ γενετής» των ανεξάρτητων αρχών προχωρά η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά το κάζο που έπαθε με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες, όπως η ΑΔΑΕ, και την απειθαρχία που δείχνουν στα επιτελικά της κελεύσματα στην υπόθεση των υποκλοπών.
Ετσι στον νόμο που τώρα ψηφίζεται από τη Βουλή και αφορά τον νέο «Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών» (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) περιλαμβάνονται διατάξεις που επιτρέπουν στον αρμόδιο υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να έχει εκείνος το γενικό πρόσταγμα, απομακρύνοντας και τοποθετώντας υπαλλήλους κατά το δοκούν. Ταυτόχρονα υπονομεύεται η ανεξαρτησία και άλλης Αρχής που ήδη λειτουργεί, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).
Ευνόητο είναι ότι ο νέος οργανισμός ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τη διερεύνηση των αεροπορικών αλλά και των σιδηροδρομικών ατυχημάτων οφείλει να λειτουργεί με τη μεγαλύτερη ανεξαρτησία και το υψηλότερο κύρος. Σε παγκόσμιο επίπεδο τέτοιοι φορείς δεν διερευνούν μόνο συγκεκριμένα συμβάντα, αλλά οφείλουν να εκδίδουν και οδηγίες στις οποίες να υπακούν οι επιχειρήσεις μεταφορών αλλά και οι κυβερνήσεις, προκειμένου να αποφεύγονται στο μέλλον τα ατυχήματα. Είναι η λειτουργία τέτοιων οργανισμών που συνέβαλε στη μείωση των ατυχημάτων παρά τον πολλαπλασιασμό της επιβατικής κίνησης εδώ και δεκαετίες. Η ανάγκη για τη λειτουργία τέτοιων ανεξάρτητων φορέων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση είναι πλέον ακόμη πιο προφανής, ειδικά στην Ελλάδα όπου η συγκεκριμένη κυβέρνηση μεταφέρει συνεχώς δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος προτάσσει ενίοτε υπέρμετρα το επιχειρηματικό κέρδος έναντι των μέτρων ασφαλείας που έχουν σημαντικό κόστος.

Μια διάταξη που ενδεικτικά μειώνει την ανεξαρτησία των Αρχών περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Βάσει αυτού ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δύναται να μετατάσσει υπαλλήλους του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων καθώς και από τις Ανεξάρτητες Αρχές ΑΠΑ (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας) και ΡΑΣ χωρίς τη βούλησή τους, αφού η σχετική διάταξη δεν αναφέρει το «κατόπιν σχετικής αίτησης μετάταξης του υπαλλήλου προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών» εξαιρετικά και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
Τη σκοπιμότητα της διάταξης εντοπίζουν σε ψήφισμά τους οι εργαζόμενοι στη ΡΑΣ, επισημαίνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο εξομοιώνονται οι ανεξάρτητες αρχές με τους άλλους εποπτευόμενους φορείς (ΔΕΚΟ και ΝΠΔΔ). Τι θα σημαίνει, για παράδειγμα, εάν μετά από κάποιο ατύχημα βρεθεί υπάλληλος να επιρρίψει ευθύνες σε κάποια ιδιωτική εταιρεία ή δημόσιο φορέα και βρεθεί στο έλεος «δυσμενούς μετάθεσης» του υπουργού;
Στο ψήφισμά τους επίσης οι εργαζόμενοι στη ΡΑΣ επισημαίνουν ότι οι υπόλοιποι εποπτευόμενοι φορείς είναι ήδη υποστελεχωμένοι και αδυνατούν να διαθέσουν προσωπικό. Υπενθυμίζουν επίσης ότι το περασμένο καλοκαίρι το υπουργείο Εσωτερικών με διάταξη στον νόμο 4954/2022 (άρθρο 68) αναγνώρισε τις ελλείψεις προσωπικού σε όλες τις ανεξάρτητες αρχές και νομοθέτησε την υποχρεωτική σύμφωνη γνώμη των διοικήσεών τους σε οποιαδήποτε διοικητική μεταβολή υπαλλήλου τους διενεργείται κατά παρέκκλιση του ενιαίου συστήματος κινητικότητας. Και αυτό, όπως αναφέρουν, καταργείται για τις συγκεκριμένες Αρχές.
Οι εργαζόμενοι θέτουν και θέμα καταστρατήγησης της ανεξαρτησίας ειδικότερα της ΡΑΣ. Θυμίζουν ότι η ΡΑΣ συστάθηκε με τον νόμο 3891/2010 χωρίς να υπάγεται σε έλεγχο «από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή». Οπως αναφέρουν, «η λειτουργία της Αρχής όλα αυτά τα χρόνια δεν θίχτηκε ούτε αμφισβητήθηκε μέσω επιρροής ιδίως στη λήψη αποφάσεων από το υπουργείο ούτε ουδέποτε υπήρξε σκιά ανάμειξης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». Ομως το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ συστήνει αυτόνομη οργανωτική μονάδα εντός του υπουργείου που θα εκδίδει «συστάσεις» προς τη ΡΑΣ. «Πώς είναι λοιπόν δυνατόν η ΡΑΣ να «εντέλλεται» για ενέργειες από τις αποφάσεις ενός φορέα που ιεραρχικά ελέγχεται από τον Υπουργό;» αναρωτιούνται οι εργαζόμενοι της Αρχής.
Στη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής αναδείχτηκαν και άλλα κενά, όπως εκείνο που αφορά τη χρηματοδότηση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ από τα τέλη που πληρώνουν οι αερομεταφορείς (δηλαδή οι ελεγχόμενοι από την Αρχή) μέσω Eurocontrol. Ερωτηθείς σχετικά ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής από τους βουλευτές Χρήστο Γιαννούλη (ΣΥΡΙΖΑ) και Χρήστο Γκόκα (ΠΑΣΟΚ) δεν βρήκε κάτι το μεμπτό, λέγοντας ότι τα τέλη «δεν τα ελέγχουν οι αερομεταφορείς αλλά μια κρατική αρχή». Η οποία, κατά τον υπουργό, μπορεί να διαθέτει τα χρήματα αυτά από τους αερομεταφορείς ακόμη και για τη διερεύνηση ατυχημάτων στον σιδηρόδρομο...

Άρης Χατζηγεωργίου
Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: