Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Τροπολογία υπ. Εργασίας: Επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές

Τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση ψηφιακής διακυβέρνησης». Με την εν λόγω τροπολογία, η οποία περιλαμβάνει έξι άρθρα, ρυθμίζονται θέματα κοινωνικής πολιτικής.
Ειδικότερα, επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές και σε όσους έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση για τις οφειλές περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020- Ιουνίου 2021 και αυξάνονται οι μηνιαίες δόσεις έως και εβδομήντα (72), και μάλιστα άτοκες έως και τριάντα έξι (36) δόσεις. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει μέχρι τις 31.01.2022.
Επίσης, παρέχεται δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης για φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση και την απώλεσαν κατά διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020- Ιουλίου 2021.
Ταυτόχρονα, τροποποιείται ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκονται από τη νομοθεσία για τη δήλωση των αποτελεσμάτων αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test) στα οικεία πληροφοριακά συστήματα από 7 σε 30 ημέρες. Με τον τρόπο αυτόν, όπως αναφέρεται, επιλύονται ζητήματα που ανέκυψαν κατά διάρκεια ελέγχων σε εργοδότες.
Με την τροπολογία ρυθμίζονται, επίσης, ασφαλιστικά θέματα των εργαζομένων στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., τα καθήκοντα του προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) και η χορήγηση του πιστοποιητικού δικαιωμάτων διασυνοριακών εργαζομένων για υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου.
 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: