Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Ωρα πληρωμής για 700.000

Σε λίγες μέρες αναρτώνται από την ΑΑΔΕ οι οφειλές ύψους 3 δισ. ευρώ που θα επιστραφούν από τους επτά κύκλους ενισχύσεων συνολικού ύψους 8,3 δισ. ● Στο 15% η έκπτωση για την εφάπαξ εξόφληση, σε 96 μηνιαίες δόσεις η αποπληρωμή των οφειλών, που δεν μπορούν να υπαχθούν σε άλλου είδους ρύθμιση.
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανάρτηση των εκκαθαριστικών στο TAXIS με τα ποσά των οφειλών από την επιστρεπτέα προκαταβολή για 700.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Για κάθε ενίσχυση θα εκδοθεί διαφορετικό εκκαθαριστικό από την ΑΑΔΕ στο οποίο θα αποτυπώνεται το ποσό της επιστροφής, πράγμα που σημαίνει πως εάν μια επιχείρηση είχε ενταχθεί και στους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής θα δει στον λογαριασμό στην ψηφιακή πύλη myAADE επτά διαφορετικές ταυτότητες οφειλής.
Τα χρέη θα πρέπει να αποπληρωθούν σε έως 96 άτοκες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως τις 29 Ιουλίου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης με έκπτωση 15% επί του συνολικού ποσού που είναι αφορολόγητη. Ετσι, για οφειλή 10.000 ευρώ που θα εξοφληθεί σε μία δόση ο υπόχρεος θα γλιτώσει 1.500 ευρώ και θα επιστρέψει στο κράτος 8.500 ευρώ. Αν η αποπληρωμή γίνει σε 96 δόσεις θα καταβάλλει κάθε μήνα 104 ευρώ. Για οφειλή 30.000 ευρώ το κέρδος με την εφάπαξ εξόφληση είναι 4.500 ευρώ και το χρέος περιορίζεται στα 25.500 ενώ η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 313 ευρώ.
Για οφειλή 50.000 ευρώ η εφάπαξ εξόφληση μειώνει το ποσό κατά 7.500 ευρώ στα 42.500 ευρώ ενώ η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 521 ευρώ. Οφειλή 70.000 ευρώ με την έκπτωση μειώνεται κατά 10.500 ευρώ στα 59.500 ευρώ ενώ η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 729 ευρώ και οφειλή 100.000 ευρώ μειώνεται αντίστοιχα κατά 15.000 ευρώ στα 85.000 ευρώ και η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 1.042 ευρώ.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν κάνει στο Γενικό Λογιστήριο, στους δικαιούχους της επιστρεπτέας προκαταβολής θα βεβαιωθεί ποσό ύψους 3 δισ. ευρώ από τα 8,3 δισ. ευρώ που δόθηκαν συνολικά. Το εισπράξιμο περιορίζεται στα 2,3 δισ. ευρώ, καθώς κάποιοι θα πληρώσουν εφάπαξ κερδίζοντας την επιπλέον έκπτωση, ενώ κάποιοι άλλοι ενδεχομένως να μην καταφέρουν να αποπληρώσουν μέσα στην ενεργειακή κρίση το επιστρεπτέο ποσό.
Το κριτήριο του τζίρου
Σημειώνεται ότι η οφειλή δεν μπορεί να υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση αποπληρωμής ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής της δόσης τα ποσά επιβαρύνονται με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Το «κούρεμα» της οφειλής κυμαίνεται από 50%-75% ανάλογα με τον τζίρο και τον χρόνο έναρξης της δραστηριότητας.
Ειδικότερα, εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο επιστρεπτέας και δεν προκύπτουν άλλες παραβιάσεις όπως για την πλήρωση του κριτηρίου του τζίρου, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής των παρακάτω ποσοστών της ενίσχυσης:
1. Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
● 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 ξεπερνάει το 70% σε σχέση με το 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων, ή
● 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και έως 70% σε σχέση με το 2019 και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων, ή 50% της ενίσχυσης για τις λοιπές επιχειρήσεις.
2. Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
● 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων, ή 33,3% της ενίσχυσης για τις λοιπές επιχειρήσεις.

Μάριος Χριστοδούλου
Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: