Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Αφού κατάκλεψαν τα λαϊκά νοικοκυριά τώρα… «παγώνουν» προσωρινά τη ρήτρα αναπροσαρμογής

Αφού κατάκλεψαν τα λαϊκά νοικοκυριά. Αφού λεηλάτησαν το λαϊκό εισόδημα για να διασφαλίσουν την κερδοφορία των ιδιωτικών εταιρειών ενέργειας και τη ΔΕΗ των μετόχων. Αφού οδήγησαν μία στις δύο οικογένειες στη χώρα σύμφωνα με έρευνες να περιορίσουν την προμήθεια τροφίμων για να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος τώρα – και αφού έχουν κηρύξει άτυπα προεκλογική περίοδο – κατέθεσαν τροπολογία με την οποία «παγώνουν» τη ρήτρα αναπροσαρμογής.
Συγκεκριμένη τη μη εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ρεύματος ορίζει τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης των ΑΠΕ.
Η αναστολή της ρήτρας θα ισχύσει περίπου για ένα χρόνο και συγκεκριμένα για τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 μέχρι τις 1 Ιουλίου του 2023.
Το «πάγωμα» της ρήτρας έρχεται ως απόρροια της λειτουργίας του νέου μηχανισμού παρέμβασης για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά) που τίθεται σε ισχύ απο την 1η Ιουλίου.
Η ληστεία όμως έχει γίνει! Η αρπαγή εκατομμυρίων ευρώ από τις λαϊκές οικογένειες είναι γεγονός. Κανένα «πάγωμα» δεν θα επιστρέψει τα κλεμμένα πίσω. Η τροπολογία της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι μια προεκλογική απάτη που έρχεται να ρίξει «στάχτη» στα μάτια του λαού. Σε μια κοινωνία που είναι βυθισμένη στην ανασφάλεια και τη φτώχεια οι «άριστοι» υπηρέτες των επιχειρηματικών συμφερόντων πετούν το «τυράκι» στη φάκα μήπως και υφαρπάξουν την ψήφο του λαού.
Η «ληστεία» με την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα για τις συνέπειες από την απελευθέρωση της ενέργειας προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Στην πρώτη «στραβή», οι αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος που πλέον καθορίζεται στα χρηματιστήρια φορτώθηκε στις πλάτες του λαού μετατρέποντας ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό σε πανάκριβο εμπόρευμα που οδήγησε στην εκτόξευση συνολικά τους κόστους ζωής και κατά συνέπεια στη φτωχοποίηση μεγάλων τμημάτων του εργαζόμενου λαού.
Η τροπολογία της κυβέρνησης Μητσοτάκη αναφέρει:
«Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023 δεν εφαρμόζεται σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς, είτε πρόκειται για τιμολόγια με διακριτή αναγραφή της ανωτέρω ρήτρας είτε για τιμολόγια χωρίς διακριτή αναγραφή αυτής. Η περίοδος ισχύος του πρώτου εδαφίου δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή να λήξει πριν την 1η Ιουλίου 2023, εφόσον δεν διατηρείται σε ισχύ ο προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας κατά το άρθρο 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185).
2. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους, έως το τέλος του δεύτερου μήνα (Μ-2) πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας της παρ. 1.
3. Όλοι οι Πελάτες δύναται να επιλέξουν άλλο τύπο τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν δήλωσής τους προς τον προμηθευτή ή αίτησης προσφοράς προμήθειας, αν δεν έχουν σύμβαση προμήθειας σε ισχύ.
4. Για την εφαρμογή του παρόντος και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του
(α) Η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, συνεπεία της μεταβολής των χρεώσεων προμήθειας δυνάμει της εκάστοτε ανακοίνωσης της παρ. 2, γίνεται αζημίως για τους πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης.
(β) Δεν ισχύει το άρθρο 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β’ 832/2013) ως προς τον χρόνο, την υποχρέωση ατομικής ενημέρωσης των πελατών και την έναρξη ισχύος τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα για την πρώτη περίοδο εφαρμογής, η ανακοίνωση των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας διενεργείται έως την 10Π Ιουλίου 2022.
(γ) Οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι και εκκαθαριστικοί, οι οποίοι εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποτυπώνουν σε ειδικό πεδίο kol με σχετική σημείωση τις χρεώσεις ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης χρέωσης κατά την παρ. 1, οι οποίες αφορούν στην περίοδο κατανάλωσης πριν την 1η Αυγούστου 2022.
(δ) Στους λογαριασμούς κατανάλωσης αποτυπώνονται (δα) σε ευδιάκριτο σημείο όλες οι χρεώσεις προμήθειας της παρ. 2 που έχουν ανακοινωθεί μέχρι την έκδοση του λογαριασμού και (δβ) διακριτά και σε απόσταση δύο εκατοστών από την καταχώρηση του τελικού πληρωτέου ποσού, με το ίδιο μέγεθος χρησιμοποιούμενων χαρακτήρων, χρώματος και φόντου, η επιδότηση που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181).
(ε) Σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα των Προμηθευτών στους πελάτες τους, ηλεκτρονικό ή έντυπο, αναγράφεται διακριτά η επιδότηση που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 πλησίον του τελικού πληρωτέου ποσού.
5. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος, ιδίως ως προς τη διαμόρφωση των τιμών, τις συνθήκες ανταγωνισμού και εύρυθμης λειτουργίας των αγορών, καθώς και την τυχόν εμφάνιση καταχρηστικών πρακτικών. Αν διαπιστώσει σχετικές παραβάσεις, εφαρμόζει τις διαδικασίες και επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 36 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).”

Πηγή: imerodromos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: