Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024

Κατεπείγουσα Επιστολή Γ. Βρούτση στις Αθλητικές Ομοσπονδίες ώστε να χρηματοδοτηθούν τα Αθλητικά Σωματεία από το Στοίχημα

ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση Αθλητικών Ομοσπονδιών περί έγκαιρης και έγκυρης καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Μ.Α.Φ.)» 
Όπως γνωρίζετε, αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των αθλητικών Ομοσπονδιών βάσει της κείμενης νομοθεσίας η έγκυρη και έγκαιρη καταχώριση όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Μ.Α.Φ.), το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ψηφιακής πλατφόρμας e-ΚΟΥΡΟΣ του άρθρου 18 του ν.5085/2024 (Α’ 17). 
Η εφαρμογή e-ΚΟΥΡΟΣ είναι η ολοκληρωμένη μορφή του ψηφιακού μετασχηματισμού του αθλητισμού στην πατρίδα μας. Οι αθλητικές ομοσπονδίες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και πλήρη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων, όπως και για την καταχώριση αποκλειστικά στην πλατφόρμα και σε ηλεκτρονική μορφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι η αξιολόγηση σας στο πλαίσιο του συστήματος «ΧΙΛΩΝ» στηρίζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα στοιχεία, όπως αυτά θα εισάγονται με δική σας ευθύνη και θα απεικονίζονται στο Μητρώο Αθλητικών φορέων (Μ.Α.Φ.) και κατ’ επέκταση στο e-ΚΟΥΡΟΣ. Η αξιολόγηση αυτή, στην οποία βαρύνουσα σημασία έχουν τα κριτήρια μεγέθους και δραστηριότητας, συνδέεται στενά τόσο με το ύψος της επιχορήγησής σας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όσο και με την προβλεπόμενη στο άρθρο 60 του ν.2961/2001 (Α’ 256) χρηματοδότησή σας από τη φορολογία των τυχερών παιχνιδιών και ως εκ τούτου έχει ιδιαίτερη σημασία η ορθή, πλήρης και ακριβής εκ μέρους σας εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων των αθλητικών σωματείων και των αθλητών της δύναμής σας.
Σε αντίθετη περίπτωση, η πλημμελής ή μη έγκαιρη εκ μέρους σας καταχώριση των στοιχείων αυτών στο Μητρώο Αθλητικών φορέων (Μ.Α.Φ.) θα έχει ως αποτέλεσμα την ανακριβή αξιολόγηση και την μη ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της χρηματοδότησης στις Αθλητικές Ομοσπονδίες και τα Αθλητικά Σωματεία.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: