Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Συνεδρίασε το ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Πέλλας

Συνεδρίασε την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, στις 14.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Πέλλας.
Στη συνεδρίαση ορίστηκαν εκπρόσωποι της ΔΕΥΑΠ στην Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (πρόκειται για το κεντρικό όργανο των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης) ο Πρόεδρος Γιώργος Τόσιος και ο Αντιπρόεδρος Γιώργος Αλμπανίδης.
Μεταξύ άλλων συζητήθηκε και εγκρίθηκε να γίνει πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, για τις ανάγκες της θερινής περιόδου. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, με συμβασιούχους ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, προσλήψεις που γίνονται με τη διαδικασία ΑΣΕΠ.
Επίσης συζητήθηκαν εργασιακά ζητήματα, καθώς και η προμήθεια αδρανών υλικών και υποχλωριόδους νατρίου.
Σε πολλά σημεία μάλιστα των ως άνω θεμάτων επεξήγηση προς τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπήρξε τόσο από πλευράς του Προέδρου κ. Γ. Τόσιου, όσο και από πλευράς του Προϊσταμένου των διοικητικών υπηρεσιών Γ. Βογιατζή, καθώς και από τον τεχνικό προϊστάμενο Φ. Μαντζανά.
Σημαντικό ζήτημα αποτέλεσε η συζήτηση περί των ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων πελατών προς την Επιχείρηση, κάτι για το οποίο σύντομα θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.
Τέλος σημαντική και η έγκριση των περαιτέρω διαδικασιών για τη συνέχιση του έργου της κατασκευής δικτύου αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων-Καρυώτισσας.
Από το Γραφείο Τύπου ΔΕΥΑ Δήμου Πέλλας

Δεν υπάρχουν σχόλια: