Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

ΕΦΑ Πέλλας | Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 2024: «Ακολουθώντας τα ίχνη του νερού στην αρχαία Πέλλα»

Η ΕΦΑ Πέλλας στο πλαίσιο των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών 2024 οργανώνει στις 24 Μαΐου 2024 στον αρχαιολογικό χώρο Πέλλας, ώρα 10:00, θεματική ξενάγηση με τίτλο «Ακολουθώντας τα ίχνη του νερού στην αρχαία Πέλλα», με κεντρικό πυρήνα το νερό και τη διαχείριση του μέσα στην πόλη της Πέλλας, που κάλυπτε πολλές εκφάνσεις της καθημερινής ζωής των κατοίκων της.
Θα γίνει λόγος για το κεντρικό δίκτυο παροχής νερού από πηλοσωλήνες, που διακλαδιζόταν στον πολεοδομικό ιστό και προσέφερε νερό σε δημόσια και ιδιωτικά οικοδομήματα, καθώς και για την παρουσία μεγάλου αριθμού πηγαδιών που είχαν πρωτεύοντα ρόλο στην καθημερινή εξασφάλιση του. Το νερό όμως είχε καθοριστικό ρόλο στην καθαριότητα και υγιεινή του σώματος, καθώς και θεραπευτικές ιδιότητες, ενώ ευρεία ήταν η χρήση του στα λουτρά. Παράλληλα με τα παραπάνω θα επισημανθεί και χρήση του σε τελετουργίες, καθαρμούς και στις εθιμοτυπικές διαδικασίες του θανάτου.
Επικοινωνία: ΕΦ.Α.Πέλλας, 6952011125, κα Ναούμ Ελπινίκη δρ. αρχαιολόγος, μουσειολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια: