Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Δεν μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς ρεύματος τα νοικοκυριά - Τετραπλάσιες προβλέψεις για επισφάλειες από τους προμηθευτές

Στο κόκκινο χιλιάδες νοικοκυραίοιΣτο κόκκινο χιλιάδες νοικοκυριά καθώς αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ρεύματος του μήνα. Οι δυσκολίες πολλαπλασιάζονται παρότι η τιμή της KWh, είναι τέσσερις φορές πιο χαμηλή σε σχέση με την περίοδο της ενεργειακής κρίσης.
Οι προμηθευτές ενέργειας διαπιστώνουν καθυστερήσεις στην εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος στις προβλεπόμενες προθεσμίες που δίνει ο προμηθευτής.
Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι το γεγονός ότι οι προμηθευτές ενέργειας ανέβασαν τον πήχη των προβλέψεων για τις επισφαλείς απαιτήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι προβλέψεις έχουν τετραπλασιαστεί στο πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023.
Τα 20 εκατ. ευρώ πέρυσι έχουν γίνει 80 εκατ. ευρώ.
Οι προβλέψεις σε ορισμένους παρόχους ενέργειας έχουν «αγγίξει» τα 100 εκατ. ευρώ από 25 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Στέλεχος προμηθευτή ενέργειας λέει ότι κατάσταση είναι υπό έλεγχο.
Πάντως τα μικρομεσαία νοικοκυριά με ετήσια εισοδήματα που κινούνται στην περιοχή των 10.000 ευρώ σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος διαβίωσης δεν τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στο σύνολο των εξόδων με αποτέλεσμα κάποιοι λογαριασμοί δεν πληρώνονται στην ώρα τους.
Η αξία του ρεύματος σε ένα λογαριασμό αντιστοιχεί στο 46%
Οι μηνιαίοι λογαριασμοί ρεύματος για την αξία της κατανάλωσης σε KWh αντιπροσωπεύει ως ποσοστό το 46% του συνολικού λογαριασμού.
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις κινούνται πάνω από το 50%.
Το BN έγινε αποδέκτης λογαριασμού ρεύματος ο οποίος προσδιόριζε συνολικό κόστος 19,26 ευρώ εκ των οποίων η αξία του ρεύματος ήταν μόλις τα 0,94 ευρώ και αφορούσε περίοδο κατανάλωσης 93 ημερών.
Στο συγκεκριμένο λογαριασμό ρεύματος, το 99% του κόστους είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, οι οικονομικές απαιτήσεις του Δήμου όπως και της ΕΡΤ.
Πλέον το ύψος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων ως αξία είναι μεγαλύτερη από αυτή της αξίας τους ρεύματος που καταναλώνει ένα νοικοκυριό.
Η ΡΑΑΕΥ για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις
O έλεγχος και η σωστή ‘’ανάγνωση’’ του λογαριασμού κατανάλωσης είναι βασικό εργαλείο ώστε να γίνουμε ενεργοί και ενημερωμένοι καταναλωτές.
Οι χρεώσεις χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:
(α) Ανταγωνιστικές χρεώσεις που αφορούν στην αξία του ρεύματος που καταναλώνεται στα νοικοκυριά ή στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις και βασίζονται στη μοναδιαία τιμή που προσφέρει ο κάθε προμηθευτής,
(β) Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις που εξαρτώνται από την κατανάλωση αλλά οι μοναδιαίες τιμές τους είναι κοινές για όλους τους καταναλωτές – ανά κατηγορία – ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και καθορίζονται βάσει νομοθετικών διατάξεων και αφορούν τις Χρεώσεις Χρήσης των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και τη χρέωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), και
(γ) Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων (Δημοτικά Τέλη, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας κλπ.) οι οποίες δεν αποτελούν χρεώσεις που σχετίζονται με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας αλλά εισπράττονται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο λογαριασμός κατανάλωσης διακρίνεται σε δύο εξής κατηγορίες: Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό, ο οποίος προκύπτει ύστερα από καταμέτρηση που πραγματοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ και αναγράφει την αξία της κατανάλωσης όλης της περιόδου μέχρι την τελευταία καταμέτρηση, και στον Έναντι λογαριασμό που αναγράφει την κατ’ εκτίμηση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του προηγούμενου μήνα/διμήνου και συμψηφίζεται στο τελικό ποσό του αντίστοιχου εκκαθαριστικού λογαριασμού.
Οι καταναλωτές πλέον έχουν τη δυνατότητα να μετρούν και να εγγράφουν την ένδειξη του μετρητή τους στην ιστοσελίδα/εφαρμογή (application) του προμηθευτή τους ή του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε η τιμολόγησή τους να γίνεται βάσει πραγματικών ενδείξεων και να αποφεύγουν τιμολογήσεις επί κατ’ εκτίμηση καταναλώσεων, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλες διακυμάνσεις στους μηνιαίους ή διμηνιαίους λογαριασμούς.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
Πηγή: bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: