Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση Δήμου Πέλλας

Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
O Δήμος Πέλλας ενημερώνει όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας, ότι επιπλέον των υποχρεώσεων του καθαρισμού και της αποψίλωσης των ιδιοκτησιών τους, απαιτείται μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους (για το 2024, έως 31-5-2024) να προβαίνουν στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 31, παρ. 4 του Ν. 5075/2023 (ΦΕΚ Α’ 206/12-12-2023) και την υπ. Αριθμό 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη ( ΦΕΚ Β’ 2695/9-5-2024).
Μέχρι τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας, οι πολίτες μπορούν μέσω www.gov.gr να συμπληρώνουν την Υπεύθυνη Δήλωση καθαρισμού του οικοπέδου τους και να την αποστελλουν στον Δήμο Πέλλας ηλεκτρονικά στο email : salonikidou@giannitsa.gr , είτε να την εκτυπώνουν και να την προσκομίζουν στη Διεύθυνση Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Πέλλας (γκαράζ)
Η έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω www.gov.gr είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.
Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 5 του ανωτέρου άρθρου 31, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ».
Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: