Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

Υπέρ της κατά χώραν παραμονής των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Τι αναφέρει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ για τις αρχαιότητες στον σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης. Η ανακοίνωση.
Υπέρ της κατά χώραν παραμονής των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας πλήρως το σχετικό δημοσίευμα της Voria.gr, τάσσεται το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα, «η τεχνική λύση που επιτρέπει την κατασκευή του σταθμού του μετρό, χωρίς τη μετακίνηση των ευρημάτων και χωρίς την καταστροφή του φυσικού τους περιβάλλοντος, και η οποία ήδη είχε αρχίσει να εφαρμόζεται, είναι λύση απολύτως εφικτή και κανένας ουσιαστικός λόγος που να συντρέχει για την ανάκλησή της δεν έχει παρουσιαστεί».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Με αφορμή τη συζήτηση που τον τελευταίο καιρό ξεκίνησε και πάλι στη Θεσσαλονίκη σχετικά με την κατά χώρα (in situ) παραμονή ή την προσωρινή απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων που ανακαλύφθηκαν στη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του μετρό στο σταθμό Βενιζέλου, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ συζήτησε το θέμα σε ειδική ανοιχτή συζήτηση που διοργάνωσε για όλα τα μέλη του ( μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔιΠ, ΕΤΕΠ). Τα συμπεράσματα της συζήτησης συνοψίζονται ως εξής:
Α) Τα αρχαιολογικά ευρήματα, στον υπό κατασκευή σταθμό του μετρό στην Βενιζέλου, αποτελούν μια νέα λαμπρή προσθήκη, στον ιστορικό-πολιτιστικό πλούτο της πόλης. Αποτελούν ένα μοναδικής και σπάνιας αξίας μνημειακό σύνολο μεγάλων διαστάσεων, που αναδεικνύει το μακραίωνο ιστορικό παρελθόν της πόλης, ζωντανεύει την ιστορική μνήμη, τεκμηριώνει τη συνέχεια της ιστορικής της εξέλιξης με τρόπο μοναδικό και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Κάθε απόσπαση, μόνιμη ή προσωρινή, από τη σημερινή τους θέση αφαιρεί το στοιχείο της αυθεντικότητας, που διαμορφώνει το ενιαίο ιστορικό τοπίο, και τα μετατρέπει σε ψυχρά μουσειακά εκθέματα ενός θεατρικού σκηνικού.
Β) Τα ευρήματα όχι μόνο δεν αποτελούν τροχοπέδη στην υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών και στο δρόμο της ανάπτυξης της πόλης, αλλά με την παραμονή στη θέση τους και την ανάδειξή τους θα αποτελέσουν σημαντικό πόλο έλξης της διεθνούς κοινότητας..
Γ) H τεχνική λύση που επιτρέπει την κατασκευή του σταθμού του μετρό, χωρίς τη μετακίνηση των ευρημάτων και χωρίς την καταστροφή του φυσικού τους περιβάλλοντος, και η οποία ήδη είχε αρχίσει να εφαρμόζεται, είναι λύση απολύτως εφικτή και κανένας ουσιαστικός λόγος που να συντρέχει για την ανάκλησή της δεν έχει παρουσιαστεί.
Δ) Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών διαθέτοντας το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό και με σημαντική παρουσία στη ζωή της πόλης είχε συμβάλει με ομάδα εργασίας και τεχνικούς συμβούλους στην εξεύρεση λύσης με παραμονή των αρχαίων στη θέση τους , όταν πριν από 5 περίπου χρόνια είχε τεθεί το δίλημμα ή διατήρηση των αρχαίων ή οριστική απόσπαση και μεταφορά τους σε μελλοντικό μουσείο,
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών υπόσχεται ότι και στο μέλλον θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, όταν αυτές αποσκοπούν στο καλό της πόλης και προς όφελος των πολιτών της με παράλληλο σεβασμό της ιστορικής μνήμης και προστασία της πολιτιστικής της κληρονομιάς».

Πηγή: voria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: