Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019

Οι «δέκα εντολές» της νέας πάγιας ρύθμισης της Εφορίας

Ολα όσα πρέπει να ξέρουν οι οφειλέτες για να αποφύγουν τις παγίδες ● Πώς προσδιορίζεται ο αριθμός και το ύψος των δόσεων ● Τι ισχύει για επιτόκια, αποδέσμευση λογαριασμών και φορολογική ενημερότητα.
Μικρές και μεγάλες παγίδες για τους οφειλέτες της Εφορίας κρύβει η νέα πάγια ρύθμιση που τίθεται σε ισχύ από την Πρωτοχρονιά. Η νέα ρύθμιση μπορεί να προβλέπει διπλάσιες μηνιαίες δόσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών, σε 24 δόσεις ή σε 48 για έκτακτες οφειλές, πλην όμως έχει πολύ ακριβότερο επιτόκιο 6,5% και δεν ξεμπλοκάρει δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Οι οφειλέτες του Δημοσίου θα εξακολουθούν, και μετά την υπαγωγή τους στη ρύθμιση αυτή, να είναι εκτεθειμένοι σε κατασχέσεις καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, ακόμη δε και σε δεσμεύσεις χρηματικών ποσών που προέρχονται από πωλήσεις ακινήτων τους.
Επίσης, προκειμένου να καθοριστούν ο αριθμός και τα ποσά των μηνιαίων δόσεων που δικαιούται κάθε οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο για να ρυθμίσει κάποιο έκτακτο χρέος του (π.χ. οφειλή από φόρο κληρονομιάς ή από πρόστιμο φορολογικού ελέγχου ή από πρόστιμο για αυθαίρετη δόμηση ή για παράβαση του ΚΟΚ κ.λπ.) θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό πραγματικό δηλωθέν εισόδημά του. Ενδεχομένως σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης να μη φτάνει τον μέγιστο αριθμό των μηνιαίων δόσεων που θα ήθελε για δική του διευκόλυνση.
Προκειμένου οι οφειλέτες της Εφορίας να γνωρίζουν ακριβώς τι θα ισχύσει με τη νέα πάγια ρύθμιση και σε πόσες δόσεις μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους, η «Εφ.Συν.» δημοσιεύει σήμερα ένα οδηγό ερωτήσεων - απαντήσεων.
1. Ποιες οφειλές εντάσσονται στη νέα πάγια ρύθμιση;
Ολες οι αρρύθμιστες οφειλές προς την Εφορία μπορούν να ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση που προβλέπει διπλάσιες δόσεις σε σχέση με την υφιστάμενη και ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του 2020. Συγκεκριμένα οφειλές που προέρχονται από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις, ακόμα και αν αφορούν προηγούμενα οικονομικά έτη, ενώ έκτακτες οφειλές που προέρχονται από φόρο κληρονομιάς ή πρόστιμα μπορούν να ρυθμιστούν σε 48 δόσεις.
2. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός των δόσεων της νέας πάγιας ρύθμισης;
Οι δόσεις στη νέα πάγια ρύθμιση διπλασιάζονται σε 24 για τα τακτικά χρέη και έως 48 για τα έκτακτα χρέη (φόρος κληρονομιών, πρόστιμα κ.λπ.), από 12 και 24 αντίστοιχα, που ισχύουν σήμερα.
3. Πώς προσδιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των δόσεων;
Με εισοδηματικά κριτήρια και με την προέλευση της οφειλής:
● Οι τακτικές οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 24 δόσεις, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
● Οι έκτακτες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 48 δόσεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Συγκεκριμένα θα λαμβάνεται υπόψη:
● Ο μέσος όρος του συνολικού εισοδήματος του οφειλέτη (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.
● Tο συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή ως εξής:
Για εισόδημα:
■ από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%
■ από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%
■ από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%
■ από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%
■ από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%
■ από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%
■ από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%
■ πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.
Πρέπει να σημειωθεί ότι όσο πιο υψηλό είναι το συνολικό εισόδημα του οφειλέτη τόσο πιο μικρός θα είναι ο αριθμός των δόσεων που θα δικαιούται για να ρυθμίσει μια έκτακτη οφειλή του.
4. Τι επιτόκιο θα πληρώνω στη νέα πάγια ρύθμιση;
Η νέα ρύθμιση είναι έντοκη και το ετήσιο επιτόκιο κυμαίνεται από 5% αν οι δόσεις δεν ξεπερνούν τις 12 και φτάνει ακόμη και στο 6,5% αν οι δόσεις φτάνουν έως τις 24. Σημειώνεται ότι οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από δώδεκα μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά μιάμιση εκατοστιαία μονάδα (1,5%) και διαμορφώνεται στα επίπεδα του 6,5%. Επί της ουσίας η ρύθμιση θα κοστίζει πολύ ακριβότερα για όσους φορολογούμενους αποφασίσουν να τακτοποιήσουν τις τακτικές οφειλές τους με το ανώτατο όριο των δόσεων που προβλέπει η ρύθμιση.
5. Το ίδιο επιτόκιο ισχύει και για τις έκτακτες οφειλές;
Ναι, ισχύουν τα ίδια επιτόκια.
6. Σε τι ποσό ανέρχεται η ελάχιστη δόση;
Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.
7. Στην περίπτωση που δεν μπορώ να πληρώσω τις μηνιαίες δόσεις μπορώ να επανενταχτώ αργότερα στη ρύθμιση;
Ναι. Στην περίπτωση που κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου σταματήσει να πληρώνει τις δόσεις για την εξόφληση του χρέους (τακτικής ή έκτακτης οφειλής), για να μπορέσει να επανενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσει διπλή προκαταβολή, θα αφαιρεθούν οι δόσεις που ήταν συνεπής, ενώ το επιτόκιο θα είναι προσαυξημένο κατά 1,5 μονάδες.
8. Μπορώ να ρυθμίσω τμήμα του χρέους που έχω στην Εφορία;
Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία, ενώ μπορούν να υπαχθούν έπειτα από επιλογή του οφειλέτη και βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.
9. Με την ένταξή μου στη ρύθμιση θα αποδεσμευτεί και ο τραπεζικός λογαριασμός;
Η ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση δεν σημαίνει ότι η Εφορία θα προχωρεί αυτόματα στην αναστολή δεσμεύσεων και κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί, είτε πρόκειται να επιβληθούν, σε βάρος του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις που πιστώνονται ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα δεσμεύονται και θα κατάσχονται από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου των οφειλών που έχουν ενταχθεί στη νέα πάγια ρύθμιση. Δηλαδή οι οφειλέτες εναντίον των οποίων έχουν ήδη ξεκινήσει δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεις στα υπόλοιπα των καταθέσεών τους ή κατασχέσεις σε μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, επιδόματα, επιδοτήσεις κ.λπ. δεν θα απαλλάσσονται από τα επαχθή αυτά μέτρα με την υπαγωγή τους στη νέα πάγια ρύθμιση.
10. Εφόσον ενταχθώ στη ρύθμιση μπορώ να πάρω φορολογική ενημερότητα;
Η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση δεν σημαίνει ότι οι οφειλέτες μπορούν να εκδίδουν αποδεικτικό ενημερότητας. Η φορολογική διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα και μετά την υπαγωγή ενός οφειλέτη στην πάγια ρύθμιση να μην του χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας. Ωστόσο με το νέο φορολογικό νόμο παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού για τη μεταβίβαση ακινήτου χωρίς να προαπαιτείται η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών από ΕΝΦΙΑ. Μετά τη μεταβίβαση του ακινήτου, θα καταβάλλεται μέσω του συμβολαιογράφου η ληξιπρόθεσμη οφειλή από τον ΕΝΦΙΑ.
 
Μάριος Χριστοδούλου
Πηγή: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: